Menu


ziek/afwezig melden

Het is mogelijk dat een leerling wegens ziekte of andere medische redenen soms niet op school aanwezig is.

 • Weet een leerling dat van tevoren, bijvoorbeeld bij een medische ingreep, dan moeten de ouder(s) vooraf een e-mail sturen aan sjc-verzuim@sghetplein.nl, waarin wordt aangegeven welke dag/dagen en welk uur/uren gemist worden.
  Ook moet de reden van verzuim worden vermeld.  
 • Soms weet een leerling pas op de dag zelf dat hij/zij niet naar school kan komen. In dat geval sturen de ouder(s)/verzorger(s) voor 08.30 uur ee e-mail aan sjc-verzuim@sghetplein.nl.
 • Het komt voor dat een leerling tijdens een lesdag ziek wordt.
  Onderbouwleerlingen melden zich dan altijd bij de leerlingenbalie. Mavo 3 en 4 leerlingen melden zich in het T-gebouw. Bovenbouwleerlingen en leerlingen van havo 3 en vwo 3 melden zich in het studiehuis bij de toezichthouder of bij de teamleider.
  Wij bellen altijd naar de ouder(s)/verzorger(s) om te melden dat hun zoon/dochter ziek naar huis komt.
 • De leerling mag pas naar huis als hij/zij toestemming heeft gekregen van de ouder(s)/verzorger(s).
 • Als de leerling is hersteld, dan sturen ouder(s)/verzorger(s) een e-mail aan                                                        sjc-verzuim@sghetplein.nl

 LET OP: zet in de onderwerpregel altijd de naam en klas van de leerling

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl