Menu


Vacatures

Bij interesse in vacatures op een van onze vestigingen verwijzen we u naar de site van Ons Middelbaar Onderwijs

Vacatures worden uitsluitend geplaatst op de site van OMO en van Meesterbaan.

Het Sint-Joriscollege maakt deel uit van Scholengroep Het Plein. Het Plein bestaat uit zes locaties in Eindhoven, te weten:

Sint-Joriscollege School voor gymnasium, atheneum, havo, mavo en het project Kunst & Cultuur en de Topsport Talentschool (LOOT).
Aloysius De Roosten Een kleine mavo school met een eigen karakter en veel aandacht voor elke leerling. De onderbouw bestaat uit een determinatieperiode, zodat ook leerlingen met een gemengd schooladvies welkom zijn. Daarnaast verzorgt de school onderwijs voor leerlingen met een lwoo-indicatie.
Antoon Schellenscollege Een school voor breed vmbo voor lwoo-leerlingen. Antoon Schellenscollege heeft uitsluitend onderbouw.
Vakcollege Eindhoven Hier volgen leerlingen vmbo-b of vmbo-k. Leren in de praktijk staat centraal. Door een samenwerking met ROC Eindhoven gaan leerlingen uiteindelijk met een MBO diploma niveau 1 of 2 van school na 6 jaar.
Praktijkschool Eindhoven Een school voor praktijkonderwijs met uitstroom naar de arbeidsmarkt en/of het MBO.
Helder Een school voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of AD(H)D op vwo/havo niveau. De school biedt leerlingen structuur en duidelijkheid door kleine groepen te hanteren (maximaal zestien leerlingen), een goede zorgstructuur te creëren en individualiserend onderwijs te bieden. Helder wil bijdragen aan de vorming van leerlingen tot jongvolwassenen die in staat zijn om uiteindelijk een studie op een hbo of universiteit te volgen.
TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl