Menu


Aanmelding en toelating

Op het Sint-Joriscollege hebben we drie verschillende brugklassen:

- mavo/havo
- havo/vwo
- vwo

Aanmelden kan met een mavo, havo of vwo advies. Dit advies dient ondersteund te worden met de gegevens uit het onderwijskundig rapport dat de basisschool opstelt.

vwo-klas       advies basisschool is vwo
vwo/havo-klas  advies is vwo, vwo/havo of havo
havo/mavo*-klas         advies is havo/mavo* of mavo

*In plaats van mavo mag je ook lezen vmbo-theoretisch

Naast de normale inschrijving kunnen leerlingen zich ook aanmelden voor de KunstKlas, de Sportklas of het programma Topsport Talentschool (LOOT). Je kunt dit aangeven op het formulier en het gesprek tijdens de aanmelding is dan, indien mogelijk,  met mensen uit de verschillende programma’s.

De reguliere inschrijfdagen zijn voor alle middelbare scholen in Eindhoven zijn op 1,2 en 3 maart 2021.


De toelatingscommissie baseert zich bij plaatsing op het advies van de basisschool dat in januari/februari wordt gegeven. Wordt dit advies daarna door de basisschool bijgesteld dan baseert de toelatingscommissie zich bij plaatsing op het meest recente advies van de basisschool.

De beslissing van de toelatingscommissie wordt voor de meivakantie aan iedereen toegezonden.

Leerlingen die willen instromen in de hogere leerjaren kunnen zich aanmelden voor een intakegesprek. 
Stuur een mail naar info-sintjoris@sghetplein.nl met vermelding van de afdeling en het leerjaar waarop je wil instromen. De teamleider van de betreffende afdeling zal contact opnemen voor het maken van een afspraak.
 

Leerlingen die willen instromen in het topsporttraject, worden uitgenodigd door een van de begeleiders van de topsport afdeling. Voor het maken van een afspraak kunt u eveneens een mail sturen aan info-sintjoris@sghetplein.nl

Voor de aanmelding komt de leerling samen met zijn ouder(s). Voor de inschrijving hebben we je BSN (BurgerServiceNummer). Daarnaast moet je het aanmeldformulier meenemen dat je gekregen hebt op de basisschool (alleen voor leerlingen uit de regio Eindhoven). Leerlingen van buiten de regio, die dus geen formulier hebben ontvangen, willen we vriendelijk vragen om het BRIN-nummer van de basisschool mee te nemen.
 
Om ingeschreven te kunnen worden, moet je het volgende meenemen:
- je BSN (BurgerServiceNummer) 
- recente onderzoekgegevens die van belang zijn bij je begeleiding 
- het aanmeldformulier (als dit op de basisschool uitgereikt is)
- Een geldig legitimatiebewijs zodat wij dit ter plekke kunnen controleren, een kopie is niet nodig en zullen wij ook niet maken.

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl