Menu


Topsport talentschool (LOOT)

Het Sint-Joriscollege biedt al ruim twintig jaar de combinatie studie en topsport aan. Dit project behoort tot een van de grootste van Nederland. Het Sint-Joriscollege maakt deel uit van de Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport (LOOT) en heeft een licentie van het Ministerie van OC&W.
Het Sint-Joriscollege valt onder Scholengroep Het Plein, Scholengroep Het Plein biedt onderwijs aan aan alle leerlingen van 12 tot 18 jaar op alle niveaus van onderwijs. Tot Scholengroep Het Plein behoren ook Aloysius/De Roosten (mavo), Vakcollege Eindhoven (vmbo-k/b met intern MBO), Praktijkschool Eindhoven, Pleinschool Helder (vwo/havo school voor leerlingen met een aandoening in het autistisch spectrum) en Antoon Schellenscollege (vmbo school met LWOO).

De Topsport Talentschool (LOOT) is bedoeld voor leerlingen die in een bepaalde sport het talent en de ambitie hebben om door te groeien naar internationaal niveau. Toelating is alleen mogelijk als de leerling in het bezit is van een talentenstatus (Belofte, Nationaal talent, Internationaal talent). Deze talentenstatus wordt bepaald door de desbetreffende sportbond in overleg met NOC*NSF.

De basis om de top te behalen wordt al op jonge leeftijd gelegd. Naast de rol van de ouder(s), die hun sportende kinderen op alle mogelijke manieren ondersteunen, is de houding van de school ten opzichte van de sportambities van sporttalenten van groot belang. In de uiterst gevoelige periode van de ontwikkeling van de sporter stelt het voort gezet onderwijs hoge eisen. Een goed samenspel tussen leerling, ouder(s), school en sportvereniging is onontbeerlijk. Leerlingen met een topsportstatus kunnen in aanmerking komen voor extra onderwijsfaciliteiten.

Met ingang van schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met een heterogene brugklas, mavo-, havo- en vwo-leerlingen zitten in één klas. In de klas wordt gedifferentieerd les gegeven.
Meer informatie treft u aan onder het menu SPORT.


TERUG


Sint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl