Menu


De coach als aanspreekpunt

De coach is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders. Ook als docenten zich zorgen maken, bespreken ze dit met de coach van de leerling. De coach overlegt met de teamleider en/of de ondersteuningscoördinator als er zorgen zijn over de ontwikkeling van de leerling.
Als de basisondersteuning onvoldoende biedt voor de leerling, wordt deze aangemeld bij het ondersteuningsteam, uiteraard na overleg met de leerling en zijn/haar ouders. Dan wordt er bekeken welke extra ondersteuning er ingezet moet worden om de leerling zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in zijn onderwijstraject.

 
TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl