Menu


DYSLEXIE

Onder de taak van het ondersteuningsteam valt ook de begeleiding en de facilitering van de dyslectische leerlingen. Het ondersteuningsteam volgt hierin in grote lijnen het Protocol Dyslexie zoals dat is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs.

Link naar dyslexieprotocol

 

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl