Menu


ondersteuningsteam (OT)

Wanneer een leerling op didactisch of sociaal-emotioneel niveau vast loopt wordt deze door mentor, na overleg met ouders en leerling, aangemeld bij het ondersteuningsteam.

In het ondersteuningsteam werken specialisten die gericht zijn op zorg en die goed in staat zijn om te kijken welke extra ondersteuning er voor een leerling van belang is.

Sommige ondersteuning kunnen we intern zelf regelen, andere ondersteuning organiseren we met onze externe partners.

Het ondersteuningsteam op het Sint-Joriscollege bestaat uit de volgende personen:

Ondersteuningscoördinatoren :

Mevr. A. Hadlow-Teule  

Orthopedagoog:

Mevr. E. Dekker

OT-begeleiders:

               Mevr. Y. Lathouwers

               Mevr. K. Bazelmans

               Mevr. M. Fülop

               Dhr. G.J. Pontenagel

               Mevr. K. van Ool

  Mevr. H. Mandemakers

Medewerker Ondersteuningsteam & Vertrouwenspersoon:

               Mevr. M. van Dongen

Schoolmaatschappelijk werk:

  Mevr. M. Kirkels

Het ondersteuningsteam heeft veel contact met externe instanties zoals het Samenwerkingsverband Eindhoven & De Kempen, Wij-Eindhoven, Leerplicht en de GGD.

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl