Menu


Ondersteuning

De leerlingenzorg op het Sint-Joriscollege is gericht op het scheppen van omstandigheden waarin jij als leerling zo goed mogelijk kunt functioneren; op het gebied van prestaties maar zeker ook op het gebied van het welbevinden. We vinden het erg belangrijk dat al onze leerlingen goed in hun vel zitten en zich goed kunnen ontplooien op vele gebieden.


Er zijn veel mensen op onze school aanwezig die je kunnen helpen bij het doorlopen van je schoolloopbaan, zeker ook als het door bepaalde omstandigheden, (tijdelijk) wat lastiger gaat.

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl