Menu


ZIEK/BETER MELDEN

Het is mogelijk dat een leerling wegens ziekte of andere redenen soms niet op school aanwezig is.

  • Weet een leerling dat van tevoren, bijvoorbeeld bij een medische ingreep, dan moeten de ouder(s) vooraf een e-mail sturen aan sjc-verzuim@sghetplein.nl, waarin wordt aangegeven welke dag/dagen en welk uur/uren gemist worden.

Ook moet de reden van verzuim worden vermeld.  

  • Soms weet een leerling pas op de dag zelf dat hij/zij niet naar school kan komen. In dat geval sturen de ouder(s)/verzorger(s) een e-mail naar sjc-verzuim@sghetplein.nl Let op zet de naam en klas astublieft in de onderwerpregel!

 

  • Het komt voor dat een leerling tijdens een lesdag ziek wordt.

Onderbouwleerlingen melden zich dan altijd bij de leerlingenbalie. Mavo 3 en 4 leerlingen melden zich in het T-gebouw. Bovenbouwleerlingen en leerlingen van havo 3 en vwo 3 melden zich in het studiehuis bij de toezichthouder of bij de teamleider.

Wij bellen altijd naar de ouder(s) om te melden dat hun zoon/dochter ziek naar huis komt.

  • De leerling mag pas naar huis als hij/zij toestemming heeft gekregen van de ouder(s).
  • Als de leerling is hersteld, levert hij/zij een door de ouder(s) ondertekend verzuimbriefje in bij de medewerkster absentieregistratie:

→ voor de onderbouw bij de leerlingenbalie
→ voor mavo 3 en 4 in het T-gebouw
→ voor havo 3/4/5 en vwo 3/4/5/6 in het Studiehuis.

 

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl