Menu


ECONASIUM

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het Sint-Joriscollege officieel een Econasiumschool.  

Het Econasium is bedoeld om de excellente vwo-leerling die geïnteresseerd is in economie, econometrie, fiscale economie of bedrijfseconomie, meer uitdaging te bieden, meer informatie te verstrekken over en te motiveren voor een dergelijke studie aan een universiteit en te leren hoe je kwantitatief empirisch onderzoek doet.

Het programma: Het programma is opgesteld in samenwerking met Tilburg University (TiU). Het loopt van januari klas 4 tot januari klas 6. Van januari klas 4 tot januari klas 5 volgen de leerlingen de cursus Statistiek voor het Econasium, waarin ze bepaalde statistische technieken leren. Daarna volgen ze een aantal colleges op de universiteit waarin thema's binnen de economie, fiscale economie, bedrijfseconomie en econometrie besproken worden die zich lenen voor een Profielwerkstuk. Ook wordt daar besproken hoe je een werkstuk aanpakt en hoe je literatuur zoekt. Wanneer de leerlingen daarna aan de slag gaan met hun profielwerkstuk, waarin ze de geleerde statistische technieken toepassen, worden ze ondersteund door wetenschappers van de universiteit. 

Hiernaast bezoeken Econasium-leerlingen economische activiteiten, economische instellingen en bedrijven en nemen ze deel aan economische en bedrijfseconomische simulaties. Het Econasium is dan ook een uitstekende voorbereiding op een universitaire studie, met name in de economie, econometrie of bedrijfseconomie. Maar de statistische en onderzoeksvaardigheden die de leerlingen aanleren bij het Econasium worden in veel universitaire studies gebruikt. Daarom geeft het programma de leerlingen ook een voorsprong wanneer ze besluiten een andere universitaire studie te gaan volgen. Leerlingen zonder economie of bedrijfseconomie in hun pakket kunnen daarom ook deelnemen aan het vak Statistiek.

De incentives: Het belangrijkste voordeel van het Econasium is dat leerlingen zich beter voorbereiden, ook inhoudelijk, op een universitaire studie. Daarnaast ontvangen leerlingen die het Econasiumprogramma met goed gevolg hebben afgesloten, van de universiteit het diploma “Certificate of Economic Proficiency”. Dit diploma geeft uw zoon/dochter voordelen als hij/zij aan TiU gaat studeren.

   
TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl