Menu


De mentor
Elke brugklas heeft een mentor: een lerares of leraar die speciaal voor één klas zorgt. Je maakt al voor het schooljaar begint, kennis met haar of hem. Kort na het begin van het schooljaar nodigt de mentor je ouders uit. Bij de mentor kun je voor van alles terecht. Hij begeleidt je bij het leren leren, geeft mentorlessen, informeert je ouders over alles wat belangrijk is, helpt met het organiseren van allerlei buitenlesactiviteiten en nog veel meer dingen.


Wij helpen je graag
Op ’t Joris vinden wij het belangrijk dat je hulp krijgt als je die nodig hebt. Huiswerk leren of maken moet je leren. Dat gebeurt in de studieles. Je leert daar hoe je moet studeren. Ook in de vaklessen hoef je het niet helemaal zelf uit te zoeken. De vakdocent helpt je.
Hij vertelt hoe je wiskundeopgaven aan kunt pakken of een stuk tekst en hoe je het beste woordjes kunt leren. Na het eerste tussenrapport zijn er voor enkele vakken hulplessen. Een kleinere groep krijgt van een leraar hulp in een vak, waarin het nog niet zo goed gaat. Na enkele weken kijken wij of je genoeg hulp hebt gekregen om zelfstandig(er) verder te kunnen.


Met ingang van schooljaar 2015-2016 verzorgt Spectrum Brabant naschoolse huiswerkbegeleiding.

Onder de kop ‘Brugklas’ kun je nog meer soorten begeleiding terugvinden. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld het decanaat of het Ondersteuningsteam.

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl