Menu


KUNSTKLAS

In 1998 is het Sint-Joriscollege gestart met KunstKlas. Hieraan kunnen leerlingen deelnemen die een bijzondere belangstelling hebben voor één van de volgende kunstdisciplines: Beeldend, Muziek, Drama of Dans. Lees meer in onze folder.

 

De KunstKlas is een samenwerking tussen CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven) en 't Joris.

Gedurende de onderbouwjaren besteden de leerlingen heel wat extra uurtjes aan de door hen gekozen discipline.
Het project start in de brugklas. De leerlingen kiezen één van de vier kunstdisciplines. Hierin krijgen zij extra les op CKE en op school. Deze lesuren zijn gewoon ingeroosterd.
De klas wordt dan in vier groepjes gesplitst. Dit zijn de zogenaamde specialisatie uren. Onder “beeldende vorming” / “dans” / “drama” / “muziek” staan per discipline de toelatingseisen, de samenwerking met CKE en het programma op het Sint-Joriscollege uitgewerkt.
Naast deze discipline-uren krijgen de leerlingen van de brugklas en van 2 en 3 havo/vwo wekelijks met de hele klas les in de vier kunstdisciplines. Voor elke discipline is wekelijks één lesuur ingeroosterd. De totale wekelijkse schooltijd is door vrijstellingen van enkele lessen in de brugklas en in de tweede klas vergelijkbaar met die van andere klassen.  
Door deze opzet leren de leerlingen over de discipline van hun voorkeur heen te kijken, ontwikkelen ze respect voor elkaars interessegebied en kunnen ze elkaar zodoende stimuleren.
Leerlingen die na de brugklas bevorderd worden naar mavo 2 en daarna naar mavo 3 blijven de speciale lessen in hun kunstdiscipline volgen. Voor het overige volgen zij het reguliere mavo programma.
Met kunst bezig zijn, betekent ook naar kunst kijken. Hoe de professionals het doen bekijken we tijdens theater- en museumbezoeken. Met de hele klas bezoeken we ieder jaar een museum en een dans- , muziek- en toneelvoorstelling.

In de bovenbouw havo/vwo kunnen de leerlingen binnen het gekozen profiel of in de vrije ruimte kiezen voor één van de kunstdisciplines als eindexamenvak.

Alhoewel het niet het uitgangspunt is dat alle deelnemende leerlingen van kunst hun beroep gaan maken, hebben inmiddels heel wat leerlingen hun weg naar het kunstvakonderwijs gevonden. De opzet is de deur naar het kunstvakonderwijs zo wijd mogelijk open te zetten. Met Fontys Hogeschool voor de Kunsten wordt gedurende de bovenbouwjaren samengewerkt.

 

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl