Menu


TOPSPORT TALENTSCHOOL (LOOT)

Topsport Talentschool (LOOT)

Het Sint-Joriscollege, als onderdeel van Scholengroep Het Plein, maakt deel uit van de Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (LOOT) en heeft een licentie van het Ministerie van OC&W. Onze school biedt al meer dan 25 jaar de combinatie studie en topsport aan. Het topsportproject is bedoeld voor leerlingen die in een bepaalde sport het talent en de ambitie hebben om door te groeien naar internationaal niveau. Toelating is alleen mogelijk als de leerling in het bezit is van een Topsportstatus (Belofte, Nationaal Talent of Internationaal Talent). Deze status wordt bepaald door de desbetreffende sportbond in overleg met NOC*NSF.

Leerlingen met een topsportstatus hebben recht op vrijstelling van bepaalde vakken en hebben minder onderwijstijd dan reguliere leerlingen.

Leerlingen die net buiten de officiële topsportstatus vallen en toch de ambitie hebben om topsport te bedrijven, kunnen op het Sint-Joriscollege in aanmerking komen voor een Regio status. Deze status geeft recht op Topsportvriendelijk onderwijs en wordt bepaald door Scholengroep Het Plein in samenwerking met de sportbonden.

Vormgeving van het onderwijs

Leerlingen met een Topsport- of Regiostatus volgen hun onderwijs in de onderstaande onderwijsstructuur:

Sint-Joris Topsport College (SJTC)

In het Sint-Joris Topsport College zitten leerlingen van klas 1 vwo/havo/mavo, klas 2 vwo/havo/mavo en klas 3 vwo/havo. Dat wil zeggen dat mavo-, havo- en vwo-leerlingen per leerjaar in één heterogene klas worden geplaatst. Het onderwijs en de begeleiding worden waar nodig als maatwerk aangeboden zodat het beter aansluit bij de individuele leerling. De leerlingen hebben een aangepaste lessentabel, volgen deels digitaal onderwijs via een voorgeschreven laptop en worden extra begeleid door een onderwijsinstructeur.

Sint-Joris Topsport Academy (SJTA)

In de Sint-Joris Topsport Academy zitten leerlingen van klas 3 en 4 mavo, klas 4 en 5 havo en klas 4, 5 en 6 vwo. Dat wil zeggen dat de leerlingen per onderwijsniveau bij elkaar in de klas zitten. Het onderwijs en de begeleiding worden waar nodig als maatwerk aangeboden zodat het beter aansluit bij de individuele leerling sporter. De leerlingen hebben een aangepaste lessentabel, een aangepast lesprogramma met de eindtermen als uitgangspunt, volgen (deels) digitaal onderwijs via een voorgeschreven laptop en worden bij het leerproces extra begeleid door een studiecoach.

CTO Zuid

Het Sint-Joriscollege heeft een samenwerkingsverband met CTO Zuid. Deze organisatie ondersteunt sportbonden (en bijbehorende talenten en topsporters) van talentidentificatie tot een carrière na de topsport. Zij geven dit vorm door middel van de volgende activiteiten:

Talentidentificatie = Het herkennen van high potentials in een bepaalde tak van sport

2028 programma’s = Instroomprogramma’s van de sportbond, 8 jaar voor de senioren leeftijd

2024 programma’s = Fulltime topsportprogramma’s voor erkende jeugdtalenten

2020 programma’s = Fulltime topsportprogramma’s voor erkende senioren

Carrière 2.0 = Erkende talenten en topsporters die na hun studie of topsportcarrière op zoek zijn naar verdere carrièremogelijkheden.

Contactpersoon voor de Topsport Talentschool (LOOT) en de vormgeving van het topsportonderwijs is Paulien Senssen, te bereiken op p.senssen@sghetplein.nl

Meer informatie vindt u op de website van onze school.

 

 

 


TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl