Aanmelden en toelating


de aanmeldmomenten voor leerlingen van groep 8

Wat leuk dat je definitieve keuze op het 't Joris is gevallen!

ONLINE AANMELDFORMULIER

 Je kunt je komen aanmelden via het onderstaand online aanmeldformulier. Nadat wij het formulier hebben ontvangen nemen wij contact op voor een kennismakingsgesprek. 


Online aanmeldformulier


Mocht het invullen van het online aanmeldformulier problemen opleveren, dan vullen we het formulier samen in op school tijdens je intake. Let op dat je jouw BSN-nummer meeneemt naar school. 

Toelating


Aanmelden kan met een vwo-, havo of mavo-advies. Dit advies moet worden ondersteund met de gegevens uit het onderwijskundig rapport dat de basisschool opstelt.

- vwo-brugklas           advies basisschool is vwo 
- vwo/havo-brugklas    advies is vwo, vwo/havo of havo 
- havo/mavo*-brugklas    advies is havo/mavo* of mavo of vmbo-gt

*In plaats van mavo mag je ook lezen vmbo-theoretisch

Interesse in onze school?

Heb je nog interesse in onze school, stuur dan een mail naar: sjc-aanmelden@parmantscholen.nl 

Wat gebeurt er na de aanmelding?


maart/april 2023
De toelatingscommissie van onze school komt een aantal keren bij elkaar en beslist over de toelating. 

19 april 2023 (uiterlijk)
Bericht over toelating wordt verzonden.

8 mei 2023 (uiterlijk)
U bevestigt de komst van uw kind naar het Sint-Joriscollege door middel van het antwoordformulier waarop de toekomstige leerlingen ook kunnen aangeven bij welke vrienden of vriendinnen ze in de klas willen komen (maximaal drie). Wij proberen met de wensen zoveel mogelijk rekening te houden.

Wij delen de klassen in
Indien het antwoordformulier ná 8 mei binnenkomt, kan met wensen ten aanzien van klassenindeling geen rekening gehouden worden. 

Halverwege juni 2023
Alle nieuwe brugklasleerlingen krijgen een brief waarin staat in welke klas ze geplaatst zijn en wie hun coach wordt. Tevens ontvangen ze de uitnodiging voor 28 juni 2023.

Woensdag 28 juni 2023
We ontvangen alle nieuwe brugklasleerlingen op school. Ze maken kennis met hun coach en klasgenoten. De coach zal eventuele vragen beantwoorden. Tevens ontvangt elke leerling een informatieboekje 2023-2024. 
Indien een leerling niet aanwezig kan zijn dan horen we dit graag. We kunnen echter geen ander moment voor deze middag plannen.

Dinsdag 29 augustus t/m vrijdag 1 september 2023
Introductieweek brugklasleerlingen op school.

 

instromen in hogere leerjaren 

Soms is het nog mogelijk om in hogere leerjaren in te stromen. Neem hiervoor gerust contact op met desbetreffende teamleider om naar de mogelijkheden te vragen en geef in uw mail de naam van uw kind, het gewenste instroomjaar, opleiding (vwo, havo, mavo) en de naam van de huidige school aan. Onze teamleiders zijn:

mavo 2    mw. Jiska Ligtenberg   j.ligtenberg@parmantscholen.nl 
mavo 3 en 4   dhr. Bart van der Heijden    b.vanderheijden@parmantscholen.nl
havo 2 en vwo 2    dhr. Harm Derksen   h.derksen@parmantscholen.nl
havo 3, 4 en 5    dhr. Geert Broeksteeg   g.broeksteeg@parmantscholen.nl
vwo 3, 4, 5 en 6   dhr. Maurice Dumont   m.dumont@parmantscholen.nl
topsport   mw. Paulien Senssen   p.senssen@parmantscholen.nl

TOPSPORT-LEERLINGEN

Leerlingen die willen instromen in het topsporttraject en niet zijn uitgenodigd via de topsportcoördinator, kunnen gewoon een afspraak maken op de reguliere inschrijfdagen. Leerlingen van PSV voetbal hoeven geen afspraak te maken. Zij ontvangen een aparte uitnodiging via de topsportcoördinator.