Aanmelden en toelating


Op het Sint-Joriscollege hebben we drie verschillende brugklassen:

mavo/havo
havo/vwo
vwo

Aanmelden kan met een mavo, havo of vwo advies. Dit advies dient ondersteund te worden met de gegevens uit het onderwijskundig rapport dat de basisschool opstelt.

 

vwo-klas           advies basisschool is vwo 
vwo/havo-klas    advies is vwo, vwo/havo of havo 
havo/mavo*-klas    advies is havo/mavo* of mavo of vmbo-gt
*In plaats van mavo mag je ook lezen vmbo-theoretisch

Naast de normale inschrijving kunnen leerlingen zich ook aanmelden voor de KunstKlas, de Sportklas of het programma Topsport Talentschool (LOOT).

In de week van 7 maart 2022 hopen we ook dit jaar weer veel leerlingen in te kunnen schrijven.

Leerlingen die willen instromen in het topsporttraject en niet zijn uitgenodigd via de topsportcoördinator, kunnen een afspraak maken door te klikken op bovenstaande button. Kies vervolgens voor Topsport Talentschool.
Leerlingen van PSV voetbal, FC Eindhoven, Tennis Academy Henk van Hulst en Am Joy Tennis hoeven geen afspraak te maken. Zij ontvangen een aparte uitnodiging via de topsportcoördinatorLeerlingen die willen instromen in de hogere leerjaren kunnen zich aanmelden voor een intakegesprek. 

Stuur een mail naar info-sintjoris@parmantscholen.nl met vermelding van de afdeling en het leerjaar waarop je wil instromen. De teamleider van de betreffende afdeling zal contact opnemen voor het maken van een afspraak.