Aanmelden en toelatingOp 24 en 25 mei 2022 kun je je inschrijven voor een hoger leerjaar. 
LET OP we hebben,afhankelijk van het leerjaar, beperkte mogelijkheden. 

 

Maak een afspraak met de desbetreffende teamleider.

mavo 2    mw. J. Ligtenberg   j.ligtenberg@parmantscholen.nl 
mavo 3 en 4   dhr. B. van der Heijden    b.vanderheijden@parmantscholen.nl
havo 2 en vwo 2    dhr. H. Derksen   h.derksen@parmantscholen.nl
havo 3, 4 en 5    dhr. G. Broeksteeg   g.broeksteeg@parmantscholen.nl
vwo 3, 4, 5 en 6   mw. D. Wuisman   d.wuisman@parmantscholen.nl
topsport   mw. P. Senssen   p.senssen@parmantscholen.nl
         

Vermeld in de mail: naam leerling, het gewenste instroomjaar, opleiding (mavo, havo of vwo), de naam van de huidige school.

AANMELDEN BRUGKLAS

Op het Sint-Joriscollege hebben we drie verschillende brugklassen:

mavo/havo
havo/vwo
vwo

Aanmelden kan met een mavo, havo of vwo advies. Dit advies dient ondersteund te worden met de gegevens uit het onderwijskundig rapport dat de basisschool opstelt.
vwo-klas           advies basisschool is vwo 
vwo/havo-klas    advies is vwo, vwo/havo of havo 
havo/mavo*-klas    advies is havo/mavo* of mavo of vmbo-gt

*In plaats van mavo mag je ook lezen vmbo-theoretisch

TOPSPORT-LEERLINGEN
Leerlingen die willen instromen in het topsporttraject en niet zijn uitgenodigd via de topsportcoördinator, kunnen gewoon een afspraak maken op de reguliere inschrijfdagen.

Leerlingen van PSV voetbal hoeven geen afspraak te maken. Zij ontvangen een aparte uitnodiging via de topsportcoördinator.