Aanmelden en toelating


AANMELDEN BRUGKLAS

Op het Sint-Joriscollege hebben we drie verschillende brugklassen:

- vwo
- vwo/havo
- havo/mavo 


Aanmelden kan met een vwo-, havo of mavo-advies. Dit advies moet worden ondersteund met de gegevens uit het onderwijskundig rapport dat de basisschool opstelt.

- vwo-brugklas           advies basisschool is vwo 
- vwo/havo-brugklas    advies is vwo, vwo/havo of havo 
- havo/mavo*-brugklas    advies is havo/mavo* of mavo of vmbo-gt


*In plaats van mavo mag je ook lezen vmbo-theoretisch

Aanmelddagen schooljaar 2023-2024

De aanmelddagen voor volgend schooljaar zijn landelijk vastgesteld op:

- Maandag 6 maart 2023
- Dinsdag 7 maart 2023
- Woensdag 8 maart 2023

instromen in hogere leerjaren 

Soms is het nog mogelijk om in hogere leerjaren in te stromen. Neem hiervoor gerust contact op met desbetreffende teamleider om naar de mogelijkheden te vragen en geef in uw mail de naam van uw kind, het gewenste instroomjaar, opleiding (vwo, havo, mavo) en de naam van de huidige school aan. Onze teamleiders zijn:

mavo 2    mw. Jiska Ligtenberg   j.ligtenberg@parmantscholen.nl 
mavo 3 en 4   dhr. Bart van der Heijden    b.vanderheijden@parmantscholen.nl
havo 2 en vwo 2    dhr. Harm Derksen   h.derksen@parmantscholen.nl
havo 3, 4 en 5    dhr. Geert Broeksteeg   g.broeksteeg@parmantscholen.nl
vwo 3, 4, 5 en 6   dhr. Maurice Dumont   m.dumont@parmantscholen.nl
topsport   mw. Paulien Senssen   p.senssen@parmantscholen.nl
         

TOPSPORT-LEERLINGEN

Leerlingen die willen instromen in het topsporttraject en niet zijn uitgenodigd via de topsportcoördinator, kunnen gewoon een afspraak maken op de reguliere inschrijfdagen.

Leerlingen van PSV voetbal hoeven geen afspraak te maken. Zij ontvangen een aparte uitnodiging via de topsportcoördinator.