Begeleiding op 't Joris

De leerlingenzorg op het Sint-Joriscollege is gericht op het scheppen van omstandigheden waarin jij als leerling zo goed mogelijk kunt functioneren; op het gebied van prestaties maar zeker ook op het gebied van het welbevinden. We vinden het erg belangrijk dat al onze leerlingen goed in hun vel zitten en zich goed kunnen ontplooien op vele gebieden. Er zijn veel mensen op onze school aanwezig die je kunnen helpen bij het doorlopen van je schoolloopbaan, zeker ook als het door bepaalde omstandigheden, (tijdelijk) wat lastiger gaat.

De coach als eerste aanspreekpunt
De coach is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders. Ook als docenten zich zorgen maken, bespreken ze dit met de coach van de leerling. De coach overlegt met de teamleider en/of de ondersteuningscoördinator als er zorgen zijn over de ontwikkeling van de leerling.  Als de basisondersteuning onvoldoende biedt voor de leerling, wordt deze aangemeld bij het ondersteuningsteam, uiteraard na overleg met de leerling en zijn/haar ouders. Dan wordt er bekeken welke extra ondersteuning er ingezet moet worden om de leerling zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in zijn onderwijstraject.

Hulp bij plannen en leren
Op ’t Joris vinden wij het belangrijk dat je hulp krijgt als je die nodig hebt. Huiswerk leren of maken moet je leren. We maken in het eerste en twee leerjaar gebruik van een planagenda, je hoeft dan dus niet zelf een agenda aan te schaffen. Je leert in de studieles hoe je moet studeren. Ook in de vaklessen hoef je het niet helemaal zelf uit te zoeken. De vakdocent helpt je. Hij vertelt hoe je wiskundeopgaven of een stuk tekst aan kunt pakken en hoe je het beste woordjes kunt leren.

Naast de hulp die je van je coach krijgt, krijg je ook hulp als het bij een bepaald vak even niet zo goed gaat. In het rooster wordt hier rekening mee gehouden.

Het ondersteuningsteam (OT)
Wanneer een leerling op didactisch of sociaal-emotioneel niveau vast loopt wordt deze door mentor, na overleg met ouders en leerling, aangemeld bij het ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam werken specialisten die gericht zijn op zorg en die goed in staat zijn om te kijken welke extra ondersteuning er voor een leerling van belang is.

Sommige ondersteuning kunnen we intern zelf regelen, andere ondersteuning organiseren we met onze externe partners.

Het ondersteuningsteam op het Sint-Joriscollege bestaat uit de volgende personen:


Ondersteuningscoördinatoren :
Mevr. A. Hadlow-Teule 

Orthopedagoog:
Mevr. S. op het Veld

OT-begeleiders:
Mevr. Y. Lathouwers
Mevr. K. Bazelmans
Mevr. M. Fülop
Dhr. G.J. Pontenagel
Mevr. K. van Ool
Mevr. H. Mandemakers

Medewerker Ondersteuningsteam & Vertrouwenspersoon:
Mevr. M. van Dongen

Schoolmaatschappelijk werk:
Mevr. M. Kirkels

Het ondersteuningsteam heeft veel contact met externe instanties zoals het Samenwerkingsverband Eindhoven & De Kempen, Wij-Eindhoven, Leerplicht en de GGD.

Dyslexie
Onder de taak van het ondersteuningsteam valt ook de begeleiding en de facilitering van de dyslectische leerlingen. Het ondersteuningsteam volgt hierin in grote lijnen het Protocol Dyslexie zoals dat is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs.

Link naar dyslexieprotocol


Spectrum Brabant
Met ingang van schooljaar 2015-2016 verzorgt Spectrum Brabant naschoolse huiswerkbegeleiding.


Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon stelt zich voor!

 

Bericht geplaatst op: 6-12-2018


Mijn naam is Monique van Dongen, vertrouwenspersoon voor de leerlingen op ’t Joris. Wanneer je ergens mee zit (zoals bijvoorbeeld pesterijen op social media, je eenzaam of onbegrepen voelen) en heb je behoefte aan een luisterend oor, dan kan je met mij contact opnemen (per mail of loop even langs). Op maandag / dinsdag / donderdag ben ik aanwezig op ’t Joris (tegenover de balie). Per mail: m.vandongen@sghetplein.nl


Sinds 2008 werk ik op ’t Joris als medewerker van het Ondersteuningsteam. Momenteel volg ik de opleiding docent Omgangskunde en geef ik 1 dag in de week les op een andere school.