informatieavonden op 29 november 2021 en 1 december 2021 --- geannuleerd ---

UPDATE 3 DECEMBER 2021

Vandaag is naar iedereen die eerder is aangemeld een mail gestuurd met een link naar de webinar | Informatieavond op 7 december 2021. Via deze link kunt u de avond volgen. Vragen kunt u stellen via de chat of door een email te sturen aan info-sintjoris@parmantscholen.nl

update 26 november 2021

 

Naar aanleiding van de persconferentie eerder deze avond, hebben wij helaas moeten besluiten om de informatieavonden op 29 november en 1 december te annuleren. Ook de geplande opname van de avonden komt te vervallen.

Uiteraard willen wij u graag op een andere wijze informeren en organiseren daarom op dinsdag 7 december 2021 om 19.00 uur een Webinar. De link voor de Webinar ontvangt u vrijdag 3 december per e-mail en deze komt tevens op onze website en op onze social media kanalen te staan.

Wij realiseren ons dat dit niet de manier is waarop u gehoopt had kennis te maken met onze school. We hopen dat we in januari de Open Dag en de minilesjes wel door kunnen laten gaan, zodat we u en uw kind persoonlijk op school kunnen ontvangen.

Wij vertrouwen op uw begrip.

UPDATE 18 NOVEMBER 2021
Helaas hebben wij vandaag moeten besluiten om de informatieavonden op maandag 29 november en woensdag 1 december anders in te vullen. Met de oplopende besmettingen onder leerlingen op met name basisscholen, vinden wij het niet verantwoord om deze leerlingen naar onze school te laten komen. Helaas betekent dit dat wij de basisschoolleerlingen in ieder geval tot de kerstvakantie niet kunnen ontvangen op onze school.
Met 500 aanmeldingen van leerlingen is de belangstelling enorm, hiermee zijn wij uiteraard heel blij.

We hebben vorig jaar gemerkt dat ouders de informatie graag op school ontvangen en wij denken dat de informatieavonden voor ouders op een verantwoorde manier te realiseren zijn, door middel van tijdsloten. Ouders die zich hebben aangemeld ontvangen deze week bericht over de indeling en de afspraken over de geldende maatregelen.

Voor de ouders van topsportleerlingen worden op dezelfde avonden aparte informatiebijeenkomsten georganiseerd. Indien u de verwachting heeft dat uw zoon/dochter in aanmerking komt voor de topsportklas en u de informatiebijeenkomst wil bijwonen, stuur dan een mail naar p.senssen@parmantscholen.nl

Ook de kennismaking op 8 december met de Sportklas en WON gaat helaas niet door. We hopen eind januari een extra middag voor deze kennismaking te organiseren voor leerlingen.
We zijn blij dat afgelopen juni veel groep 7-leerlingen, de huidige groep 8-leerlingen, al kennis hebben gemaakt met onze school.

Op onze website staan diverse filmpjes die een goede indruk geven van onze school.
Meer informatie over de Open Dag publiceren we hier na de kerstvakantie.

LET OP
WE HEBBEN AFGELOPEN WEKEN EEN AANTAL MAILTJES ONTVANGEN VAN MENSEN DIE ZICH NIET MEER IN KONDEN SCHRIJVEN. MET ONZE HUIDIGE OPZET IS ER RUIMTE OM U ALS OUDER/VERZORGER TE ONTVANGEN. WIJ STUREN IEDEREEN EEN BRIEF MET TIJDSLOT TOE.