aanmelden minilesjes 9 februari 2022

Op 9 februari 2022 hopen we weer mini-lesjes te kunnen verzorgen voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool. Na inschrijving ziet u direct onder in beeld dat de inschrijving succesvol is. LET OP u ontvangt GEEN email met een bevestiging. Een email met meer informatie volgt begin februari 2022.

De mini-lesjes vinden normaal gesproken plaats tussen 14.00 uur en 16.00 uur.