Menu


Respect4u

Al meer dan twintig jaar besteden we op ’t Joris in leerjaar 3 uitgebreid aandacht aan het werken aan je levenshouding met het project Respect4U. Dit gebeurt op school tijdens de lessen met je eigen klas. Maar ook buitenschool op apartewerkdagen met andere leerlingen uit havo 3 en vwo 3.

Het doel van Respect4U is om samen ‘om te gaan met elkaar’ in de meest ruime zin. We zoeken samen met de leerlingen antwoorden op vragen als:

  • Hoe gedraag je je tegenover elkaar en anderen
  • Welke normen en waarden spelen daarbij een rol
  • Hoe bewust handel je daarbij
  • Hoe sterk laat je je meeslepen door de groep, door vooroordelen
  • Hoe kom je voor je eigen mening uit
  • Hoeveel ruimte geef je aan iemand anders
  • Waar trek jij je grenzen als het gaat om acceptatie van doen en laten en waarom doe je dat?

Het programma is zo opgezet dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen. Door verschillende  activiteiten geven we vorm aan bovenstaande doelstellingen. Hierbij kunnen we gebruik maken van een map met diverse werkvormen en externe deskundigen. Het project Respect4U is geen opzichzelfstaand project. Het krijgt dan ook een vervolg in de mentorlessen.

Het is van belang om (in ieder geval ook) in de puberteit af en toe stil te staan bij je eigen waarden en normen en kennis te nemen van die van anderen, zonder die onmiddellijk op voorhand af te wijzen. Tijdens alle activiteiten in het project staat steeds de eigen gedachten- en belevingswereld van de leerlingen centraal. Het is een project waarin leerlingen worden ondersteund in hun persoonlijk ontwikkelingsproces.

Op een school die de begeleiding van de leerling centraal stelt, past dit project uitstekend.
Leerlingen, ouder(s) en begeleiders zijn dan ook bijzonder te spreken over Respect4U.

De leerlingen uit mavo 3 nemen in het kader van Respect4U deel aan survivalactiviteiten in september.

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl