Menu


Aardrijkskunde

Aardrijkskunde is meer dan topografie!

“Wat is de hoofdstad van…?” Zo ging dat toen je opa en oma nog op school zaten.

Maar het vak aardrijkskunde is sindsdien behoorlijk veranderd. Aardrijkskunde gaat niet alleen over plaatsen, maar ook over verschillen en overeenkomsten tussen deze plaatsen en de processen waardoor deze veranderen.

Aardrijkskunde draagt bij aan burgerschapsvorming door vraagstukken op verschillende schaalniveaus aan te kaarten. Mondiale veranderingsprocessen werken verschillend uit op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Jongeren ontdekken hoe de wereld in elkaar zit door te kijken naar menselijk handelen en de natuurlijke omstandigheden bij het bestuderen van relaties binnen en tussen gebieden.

Ook oefenen we aardrijkskundige ‘skills’ zoals kaart- en atlasgebruik, het doen van veldwerk en het verrichten van onderzoek: allemaal vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het zelfstandig ontdekken en onderzoeken van de wereld.

Op het Sint-Joriscollege werken we met de methode ‘De Geo’. Leerlingen werken aan de hand van klassikale instructie en zelfwerkzaamheid in de les aan de lesstof. Verdere verwerking van die lesstof vindt thuis plaats in de vorm van huiswerk.

 We onderzoeken in de onderbouw de wereld aan de hand van interessante landen en thema’s en proberen daarbij langzaam een kritische blik te ontwikkelen.

Wat dacht je bijvoorbeeld van deze Australische wereldkaart? Op het eerste gezicht lijkt de kaart ondersteboven te staan, maar is dat wel zo? Waarom zou Europa eigenlijk bovenaan in het midden moeten liggen? Het is maar hoe je het bekijkt…


TERUG


Sint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl