Menu

 Lichamelijke opvoeding

LO in de Brugklas

LO staat voor lichamelijke opvoeding. In de brugklas hebben de leerlingen 3 uur in de week LO. Ieder op zijn/haar eigen niveau bewegen staat ook centraal in de reguliere gymlessen in een zo breed mogelijk bewegingsaanbod. Hierin komen in ieder geval de volgende domeinen aan bod: Spel, turnen, atletiek, bewegen op muziek en zelfverdediging.
Net als alle andere vakken krijgen de leerlingen een cijfer voor dit vak. Onze visie hierin is dat iedere leerling met een goede inzet een voldoende kan halen. Iedere leerling kan in ons rookie niveau zichzelf ontwikkelen. Zodra ze op een bepaald gebied makkelijker bewegen kunnen ze zich verder ontwikkelen in ons Master of Expert niveau.

In de brugklas krijgen de leerlingen een halfjaar lang één uur in de week zwemmen.

LO in de tweede klas

LO staat voor lichamelijke opvoeding. In de tweede klas hebben de leerlingen 3 uur in de week LO. Ieder op zijn/haar eigen niveau bewegen staat ook centraal in de reguliere gymlessen. In de tweede klas verdiepen we ons in de verschillende onderdelen die in de brugklas aan bod zijn gekomen. Ook komen er een aantal nieuwe onderdelen aan bod. Hierin blijven we binnen dezelfde domeinen.
Net als alle andere vakken krijgen de leerlingen een cijfer voor dit vak. Onze visie hierin is dat iedere leerling met een goede inzet een voldoende kan halen. Iedere leerling kan in ons rookie niveau zichzelf ontwikkelen. Zodra ze op een bepaald gebied makkelijker bewegen kunnen ze zich verder ontwikkelen in ons Master of Expert niveau.

LO in de derde klas

LO staat voor lichamelijke opvoeding. In de derde klas hebben de leerlingen 2 uur in de week LO. Ieder op zijn/haar eigen niveau bewegen staat ook centraal in de reguliere gymlessen. In de derde klas verdiepen we ons in een aantal onderdelen die eerder aan bod zijn gekomen. Ook komen er een aantal nieuwe onderdelen aan bod. Hierin blijven we binnen dezelfde domeinen.
Net als alle andere vakken krijgen de leerlingen een cijfer voor dit vak. Onze visie hierin is dat iedere leerling met een goede inzet een voldoende kan halen. Iedere leerling kan in ons rookie niveau zichzelf ontwikkelen. Zodra ze op een bepaald gebied makkelijker bewegen kunnen ze zich verder ontwikkelen in ons Master of Expert niveau.

In de derde klas gaan ze zich ook voorbereiden op steeds meer reguleren binnen de gymles.


TERUG


Sint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl