Menu


Regels en procedures

Het directiestatuut, het Algemeen reglement Ons Middelbaar Onderwijs, de Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs, het Schoolreglement, de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie, reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken en het leerlingenstatuut liggen ter inzage bij de schooladministratie.

Enkele reglementen zijn in het menu links opgenomen.
TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl