Menu
Tekst toevoegen ...


Aardrijkskunde

Aardrijkskunde is meer dan topografie!

“Wat is de hoofdstad van…?” Zo ging dat toen je opa en oma nog op school zaten.

Maar het vak aardrijkskunde is sindsdien behoorlijk veranderd. Aardrijkskunde gaat niet alleen over plaatsen, maar ook over verschillen en overeenkomsten tussen deze plaatsen en de processen waardoor deze veranderen.

Aardrijkskunde draagt bij aan burgerschapsvorming door vraagstukken op verschillende schaalniveaus aan te kaarten. Mondiale veranderingsprocessen werken verschillend uit op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Jongeren ontdekken hoe de wereld in elkaar zit door te kijken naar menselijk handelen en de natuurlijke omstandigheden bij het bestuderen van relaties binnen en tussen gebieden.

Ook oefenen we aardrijkskundige ‘skills’ zoals kaart- en atlasgebruik, het doen van veldwerk en het verrichten van onderzoek: allemaal vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het zelfstandig ontdekken en onderzoeken van de wereld.

Op het Sint-Joriscollege werken we met de methode ‘De Geo’. Leerlingen werken aan de hand van klassikale instructie en zelfwerkzaamheid in de les aan de lesstof. Verdere verwerking van die lesstof vindt thuis plaats in de vorm van huiswerk.

We bekijken de wereld met een kritische blik en onderzoeken de vreemdste verschijnselen. Wat te denken van de foto hieronder? Waarom staat daar eigenlijk een huis midden op straat?

havo bovenbouw

“Wat is de hoofdstad van…?” Dat soort vragen wordt in de tweede fase bij het vak aardrijkskunde niet meer behandeld. Dat hoeft ook niet, want bij het centraal examen mag je de atlas gebruiken. Slim zoeken en logisch nadenken levert immers meer op dan ‘dom’ leren…

Aardrijkskunde bestudeert de aarde met haar natuurlijke verscheidenheid en de wereld met haar variatie aan bewoonde gebieden en culturen. Bij aardrijkskunde komen mondiale, regionale, nationale en lokale vraagstukken aan bod. Het betreft thema’s als het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de gevolgen voor mens en milieu, de verdeling van welvaart, het mondiale voedselvraagstuk en ontwikkeling. Ook de wijze waarop de kwaliteit van het leven verbeterd kan worden zonder schade aan de omgeving en de toekomst van de aarde aan te richten komt aan bod.

In de tweede fase gebruiken we, net als in de onderbouw, de methode ‘De Geo’.

We bekijken de wereld met een kritische blik en onderzoeken de vreemdste verschijnselen. Wist je bijvoorbeeld dat in Nederland een uitgedoofde vulkaan ligt? Of dat er minder mensen op de noordpool zijn geweest, dan in de ruimte? Of dat Nederland vroeger meer cocaïne produceerde dan Colombia? En wat te denken van de foto hierboven? Waarom staat daar eigenlijk een huis midden op straat?

Hier vind je meer info over het vak aardrijkskunde en over lesmethode De Geo.


En
Hier vind je nog een overzicht van aardrijkskundige vervolgstudies en beroepen.

 


TERUG


Sint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl