Menu


Scheikunde

Scheikunde bestudeert de opbouw en eigenschappen van stoffen en de reactie die ze aangaan. Het gaat soms om dingen die heel dichtbij staan, zoals roesten van ijzer, het gisten fruit en het wassen van je haar. Maar het kan ook gaan over porcessen in het heelal of in de chemische industrie. Bij scheikunde krijg je veel theorie en modellen, maar ook practica en berekeningen. Ook heeft scheikunde raakvlakken met de vakken natuurkunde en biologie.

Onderbouw
Scheikunde krijg je voor het eerst in de derde klas. De eerste drie perioden zijn vooral ter introductie van het vak en ook voor determinatie of je scheikunde volgend jaar wil kiezen en voor de docent om een advies te geven. In periode 4 zal de klas in twee groepen gesplitst worden. De leerlingen die het vak niet gaan kiezen, krijgen een afsluitend programma, waarbij de nadruk ligt op kwalitatieve aspecten. De leerlingen die het vak wel gaan kiezen, krijgen een voorbereidend programma, waarbij de nadruk ligt op kwantitatieve aspecten.


Bovenbouw
In de 4e en de 5e klas wordt er toegewerkt naar het eindexamen. Hierbij is er in het bijzonder aandacht voor formuleren. Ook worden de behandelde concepten (theorie) gekoppeld aan contexten (praktijk)

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl