Menu
Tekst toevoegen ...


Spaans

HAVO SPAANS ELEMENTAIR

   


Hoe wordt dit vak ingevuld?

Als je voor Spaans kiest heb je twee jaar dit vak, omdat op het Sint-Joriscollege Spaans elementair wordt gegeven. Dit betekent dat je pas in de vierde klas hiermee start.

Het eindniveau dat je behaalt is natuurlijk lager dan bij de andere talen omdat je helemaal bij nul begint. Toch heb je na deze 2 jaar een behoorlijk niveau en is het mogelijk om je goed te redden in Spaanssprekende landen. Bovendien blijkt uit ervaring dat leerlingen die Spaans hebben gedaan daar vaak later veel profijt van hebben bij vervolgstudies en/of werksituaties. Spaans is immers de tweede wereldtaal en het belang van deze taal neemt nog elk jaar toe. Niet alleen op economisch vlak, maar ook voor wat betreft de landbouw, het toerisme en de ontwikkelingshulp is deze taal van groot belang. Na het Engels is het Spaans de meest gebruikte taal in de internationale communicatie en men verwacht dat 7,5 procent van de wereldbevolking in 2030 Spaans kan spreken. Verder was het Spaans in 2012 de op één na meest gebruikte taal op Twitter en de op twee na meest gebruikte taal op internet.

 

In de lessen wordt aandacht besteed aan alle vier de vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren). Het boek 'Con Gusto” dat we gebruiken bouwt langzaam je kennis op en gaat steeds uit van zeer herkenbare en praktische situaties (iets over jezelf vertellen, winkelen, hotel reserveren, bij de huisarts. Iets beschrijven, etc).

 

Vaak wordt de vraag gesteld of je toch Spaans kunt kiezen als je moeite hebt met andere talen. Dit is dan zeker niet uitgesloten, belangrijk is dan wel te weten dat je gemotiveerd bent en dat het jou misschien net iets meer moeite kost. Spaans is namelijk zeker geen moeilijke taal, is logisch opgebouwd en je begint per slot van rekening helemaal bij het begin.

 

Examinering

Tijdens het schoolexamen dat in leerjaar 5 wordt afgenomen tellen alle vier de vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) even zwaar mee. Er is dus voor Spaans geen Centraal Schriftelijk zoals bij de andere talen en je sluit het vak dan ook al in maart af.

 

Studielast

Spaans heeft een studielast van 320 uur.

Plaats binnen de opleiding

Iedereen kan Spaans kiezen in het het vrije deel.

 

Als afsluiting nog enkele leerlingen die aangeven waarom zij Spaans hebben gekozen:

            "Ik kan het op mijn vervolgopleiding ook kiezen."

            "Spaans is tenminste een taal die niet iedereen al leert op school."

            "Omdat ik economische vakken kies en Spaans is de tweede handelstaal."

            “Ik hoop ooit in Spanje te kunnen gaan voetballen."

            "Ik heb Spaans gekozen omdat ik er vaak op vakantie ga.”

            "Hoe meer talen je kent hoe beter!"

            "Ik heb familie in Spanje en wil graag met mijn neven en nichtjes kunnen praten."


TERUG


Sint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl