Menu


MAVO

De afdeling mavo bestaat uit vier leerjaren. Aan het einde van klas 2 kiezen de leerlingen twee vakken uit de volgende drie: LO-2, Duits en aardrijkskunde. Aan het einde van leerjaar drie kiezen de leerlingen een vakkenpakket van, ten minste, zes vakken dat past binnen een van de volgende sectoren: techniek, zorg en welzijn, economie of landbouw. Door de invoering van het vak LO-2 als keuzevak in klas 3 en examenvak in klas 4, krijgen de leerlingen de gelegenheid om, meer, actief bezig te zijn. Ook bij de andere vakken staat de praktijk en ‘het doen’ centraal. DECANAAT

Op de mavo bieden wij de leerlingen een gestructureerde en duidelijk vormgegeven leeromgeving.

De afspraken zijn helder, de contacten met leerlingen en ouders zijn intensief, er is veel aandacht voor persoonlijk contact waardoor we de leerlingen steeds goed in beeld hebben. De leerlingen uit de derde en vierde klassen mavo volgen een groot aantal lessen in een aparte vleugel. Hier zijn ook de teamleider en de leerlingcoördinatoren te vinden

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl