Menu


Aardrijkskunde


Aardrijkskunde is meer dan topografie!

“Wat is de hoofdstad van…?” Zo ging dat toen je opa en oma nog op school zaten.

Maar het vak aardrijkskunde is sindsdien behoorlijk veranderd. Aardrijkskunde gaat niet alleen over plaatsen, maar ook over verschillen en overeenkomsten tussen deze plaatsen en de processen waardoor deze veranderen.

Aardrijkskunde draagt bij aan burgerschapsvorming door vraagstukken op verschillende schaalniveaus aan te kaarten. Jongeren ontdekken hoe de wereld in elkaar zit door te kijken naar menselijk handelen en de natuurlijke omstandigheden.

Op het Sint-Joriscollege werken we met de methode ‘De Geo’. Leerlingen werken aan de hand van klassikale instructie en zelfwerkzaamheid in de les aan de lesstof. Verdere verwerking van die lesstof vindt thuis plaats in de vorm van huiswerk.

We onderzoeken in de onderbouw de wereld aan de hand van interessante landen en thema’s en proberen daarbij langzaam een kritische blik te ontwikkelen.

Wat dacht je bijvoorbeeld van deze Australische wereldkaart? Op het eerste gezicht lijkt de kaart ondersteboven te staan, maar is dat wel zo? Waarom zou Europa eigenlijk bovenaan in het midden moeten liggen? Het is maar hoe je het bekijkt…

Mavo bovenbouw

“Wat is de hoofdstad van…?” we kennen dit soort vragen allemaal, maar in de bovenbouw van de mavo bij het vak aardrijkskunde komen deze niet meer voor. Daar gaat het om vragen zoals “Wat zie ik?”, “Waar zie ik het?’ en “Waarom zie ik dat daar?”.

Aardrijkskunde bestudeert de aarde zoals die er uit ziet en hoe de mens deze aarde heeft ingericht. Bij aardrijkskunde kijk je op het niveau van de wereld, van een  of meerdere landen, van een regio en op lokaal niveau. Het betreft thema’s als “Arm en rijk”,  “Grenzen en identiteit”, “Bronnen van energie”, “Bevolking en ruimte”, “Weer en klimaat” en “Water”.

In de bovenbouw van de mavo gebruiken we, net als in de onderbouw, de methode ‘De Geo’.

We bekijken de wereld met een kritische blik en met onze nieuwsgierigheid onderzoeken we  de vreemdste verschijnselen. Kortom een vak waarbij veel van je gevraagd wordt als nieuwsgierige jonge wereldburger.

Hier vind je meer info over het vak aardrijkskunde en over lesmethode De Geo.

 


TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl