Menu


LO-2

LO-2 is een examenvak voor de mavo-leerlingen en is een verbreding en verdieping op het reguliere vak LO. Hierin wordt sport als middel gebruikt om vaardigheden en kennis van bewegen te ontwikkelen. Het is een praktisch vak waarin de leerling verschillende rollen zal innemen zoals: beweger, observator, spelleider/scheidsrechter, coach, organisator en instructeur/lesgever. Als je na twee jaar LO-2 afsluit, heb je geleerd hoe je jezelf presenteert, hoe je leidinggeeft, hoe je een activiteit moet organiseren, hoe je blessures behandelt en voorkomt, hoe je jezelf traint en welke plaats sport in de samenleving heeft. De leerling wordt op een sportieve manier voorbereid op een vervolgopleiding waarin bewegen, gezondheid, discipline, omgaan met mensen, organiseren en leidinggeven belangrijke onderwerpen zijn.

‘Sportitude, van houding naar beroepshouding’ is een methode die gebruikt wordt als theoretische ondersteuning voor de aangeboden lesstof. www.sportitude.nl

Presentatie LO-2

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl