Menu


Maatschappijleer

Het vak maatschappijleer staat –ongeacht het schooltype- enkel op het programma in leerjaar 4. De lesmethode die wordt gebruikt is Thema’s maatschappijleer. Zowel de lessen als de lesmethode behandelen de belangrijkste thema’s van de maatschappij(leer) aan de hand van de actualiteit. Dit blijkt o.a. uit het feit dat het werkboek elk jaar nieuw wordt uitgegeven. Naast de reguliere lessen wordt er ook ruimte gereserveerd voor gastlessen en vormen van buitenschools leren, zoals excursies.


Maatschappijleer kent een schoolexamen. Dat houdt in dat het geen examenvak is, maar wel voor compensatie voor een wat minder geslaagd examen kan zorgen. In de schoolgids vindt u de specifieke regeling per schooltype.

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl