Menu


Scheikunde

Scheikunde bestudeert de opbouw en eigenschappen van stoffen en de reactie die ze aangaan. Het gaat soms om dingen die heel dichtbij staan, zoals roesten van ijzer, het gisten fruit en het wassen van je haar. Maar het kan ook gaan over porcessen in het heelal of in de chemische industrie. Bij scheikunde krijg je veel theorie en modellen, maar ook practica en berekeningen. Ook heeft scheikunde raakvlakken met de vakken natuurkunde en biologie.

Derde klas
Scheikunde krijg je voor het eerst in de derde klas. De eerste drie perioden zijn vooral ter introductie van het vak en ook voor determinatie of je scheikunde volgend jaar wil kiezen en voor de docent om een advies te geven.

Vierde klas
In de 4e klas wordt er toegewerkt naar het eindexamen. Daarnaast worden leerlingen door het kiezen van scheikunde in de 4e klas voorbereid op doorstroming naar de havo.

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl