Menu


VWO

De afdeling vwo bestaat uit zes leerjaren. Aan het einde van leerjaar 3 kiest iedere leerling een profiel uit de Tweede Fase. Tijdens de schoolloopbaan worden de leerlingen voorbereid op wetenschappelijk vervolgonderwijs. De daarvoor benodigde competenties staan centraal in de wijze waarop het vwo-onderwijs is ingericht.  DECANAAT

Daarbij gaat het niet alleen om kennis en algemene ontwikkeling, maar ook om een onderzoekende, actieve en inhoudelijk kritische basishouding van iedere leerling. Op die manier wordt de docent, zeker in de bovenbouw, meer een inspirator en begeleider die een beroep mag doen op de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de leerling.

In de onderbouw (klas 1 tot en met 3) ligt het accent op het opbouwen van algemene basiskennis en het ontwikkelen van een onderzoekende houding.

In de bovenbouw volgt iedere leerling een profiel:

• Natuur en Techniek

• Natuur en Gezondheid

• Economie en Maatschappij

• Cultuur en Maatschappij.

Een combinatie van twee profielen is daarbij soms mogelijk.

Kenmerkend voor het onderwijs in de bovenbouw is de zogenaamde keuzewerktijd (z-uren). De leerlingen krijgen voor een deel van de uren de mogelijkheid om zelfstandig te kiezen voor vakken die meer tijd en aandacht nodig hebben. Dit is voor iedere leerling een individuele keuze.

Het Sint-Joriscollege biedt een groot aantal keuzevakken aan. Naast de verplichte vakken in de Tweede Fase kan een leerling kiezen voor BSM (bewegen, sport en maatschappij), Spaans elementair en voor alle kunstvakken (dans, drama, beeldend en muziek).

’t Joris is al enkele jaren een officiële Econasiumschool, een samenwerkingsverband tussen onze school en Tilburg University. Bedoeld voor leerlingen met wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen. Leerlingen die het programma succesvol hebben afgesloten, ontvangen van de universiteit het diploma “Certificate of Economic Proficiency”.

Uitgangspunten van het vwo-team

 

V ->    wij bereiden de leerling voor op zijn/haar studie in het wetenschappelijk onderwijs en op constructieve deelname aan de maatschappij

W ->   wij geven de leerling voldoende bagage mee voor het welslagen van een universitaire    studie
O ->    wij bieden uitdagend onderwijs waarin de leerling, zijn/haar onderzoekende, actieve en inhoudelijk kritische basishouding kan ontwikkelen  

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl