Menu


Interessante LOB websites

 

Het is verstandig om de gegevens van de websites regelmatig te controleren op wijzigingen. In het LOB informatieboekje staat informatie over een groot aantal van onderstaande onderwerpen al uitgewerkt.

Overzicht van alle studiekeuze informatie op het Sint-joriscollege Eindhoven:

http://sintjoriscollege.helpmeebijlob.nl/home

 

Sites met informatie over bijna alle opleidingen of beroepen:

• Alle gecertificeerde opleidingen hbo en wo, met veel filtermogelijkheden en informatie over

   baankans van de overheidswebsite. https://www.studiekeuze123.nl/

Alle HBO en WO studies overzichtelijk bij elkaar met toelatingseisen: van profiel naar studie: 

  https://studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie  

• Zoek een opleiding op allerlei zoektermen http://www.tkmst.nl

• Overheidswebsite Ga je studeren in het mbo, hbo of aan de universiteit?

   https://www.startstuderen.nl/

• Database van beroepen http://www.nationaleberoepengids.nl/

 

Verschil tussen niveaus (wo, hbo en mbo):

• Verschil tussen hbo en de universiteit https://www.hbostart.nl/verschil-hbo-wo/  

• Verschillen tussen mbo en hbo http://leerverder.nl/verschil-mbo-hbo/

 

Overzicht van websites wo

• Overzicht alle wo opleidingen, met waardering opleiding door studenten per opleidingslocatie)

   http://www.kiesjestudie.nl/allewoopleidingen.html

• Overzicht wo-opleidingen per richting http://www.universiteitstart.nl/

 

Overzicht van websites hbo

• Overzicht alle hbo opleidingen, met waardering opleiding door studenten per opleidingslocatie

   http://www.kiesjestudie.nl/allehboopleidingen.html

• Overzicht hbo-opleidingen per richting http://www.hbostart.nl/

 

Informatie over specifieke richtingen:

• Robotisering van beroepen https://www.jobpersonality.com/robotisering-van-beroepen  

• Beroepen van de toekomst https://www.jobpersonality.com/nieuwe-beroepen

• Mogelijkheden in bètarichting http://www.exactwatjezoekt.nl/

• KNAW ende jonge academie. Kijkje in de wereld van de jonge onderzoeker  

   https://www.nemokennislink.nl/facesofscience/

• Opleidingen en beroepen in de zorg, welzijn en sport http://www.youchooz.nl/  

• Informatie over opleidingen en beroepen in de natuur- en scheikunde   

   https://www.exactwatjezoekt.nl/

 

Overzichtswebsites mbo

• Overzicht mbo-opleidingen per richting http://www.mbostart.nl/

• Mbo beroepen in beeld gebracht  http://www.beroepeninbeeld.nl/  en http://www.mbostad.nl/  

 

Ouders

• Informatie in kennisbank: opleidingen, beroepen, etc. www.hmkmk.nl

• Weblog met tips voor ouders van kinderen die een opleiding kiezen

   https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/

 

Voorbereiding op opleidingen met selectie

• Informatie en overzicht fixusopleidingen 2017/2018 https://www.studiekeuze123.nl/selectie 

   en www.Duo.nl

• Informatie over decentrale selectie (afschaffing centrale loting)

   https://duo.nl/particulier/inschrijven-bij-school-of-universiteit.jsp

• Voorbereiding op de pabo http://goedvoorbereidnaardepabo.nl/

• Informatie over decentrale selectie  geneeskunde  

    https://www.ikwildokterworden.nl/alternatieve- studies

• Informatie over toelatingsexamen geneeskunde en tandheelkunde in België

   https://www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen

• Overzicht van onderwijsinstellingen in de richting van kunst, cultuur en theater    

   http://www.academievoordrama.nl/paginas/alumni/alumnipaginas/links/kunstopleidingen.htm  

 

Buitenland/tussenjaar

•  Tussenjaar of buitenland: Onafhankelijke voorlichting. Nuffic/Wilweg.nl onafhankelijke informatie over praktische zaken rond reizen (beurzen, verzekeringen, visa enz..) en over de mogelijkheid om een (een deel van een) studie in het buitenland te volgen. Of http://www.wilweg.nl/

• Gratis begeleiding studeren in het buitenland http://www.study-globe.com/

‘Tool’ van de Rijksoverheid Tussenjaar nemen: wat moet ik regelen? Na het invullen van maximaal 8 vragen krijgen jongeren en ouders alle informatie die voor hen van belang is.

Selectie uit 40 organisaties met tussenjaar-activiteiten. Kijk op deze pagina voor de lijst met organisaties

Vereniging Volunteer Correct geeft voorlichting over verantwoord vrijwilligerswerk. Het

Deze website is voor iedereen die hierover twijfelt. http://www.tussenjaartwijfels.info/

• Stage, werken, studeren au-pair en vrijwilligerswerk in buitenland http://www.buitenlanddag.nl/

Europass is een initiatief van de Europese Commissie om mobiliteit bij

   werken en leren te vergemakkelijken. http://www.europass.nl/

• Onafhankelijke informatie over uitwisselingen, vrijwilligerswerk en

   (vakantie)werk, studeren, stage lopen, wonen en reizen in Europa http://www.go-europe.nl/

JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen bij te dragen aan een tolerante en duurzame

   wereld. http://www.joho.org./

UStudy is een Nederlands commercieel adviesbureau voor studeren in de

   Verenigde Staten. Ook gespecialiseerd in sport http://www.ustudy.eu./

• Gratis begeleiding studeren in het buitenland http://www.study-globe.com/

 

Aanmelden en studiefinanciering

• Aanmelden voor een opleiding in het hoger onderwijs hbo en wo https://www.studielink.nl/

• Alle informatie omtrent studiefinanciering en vergoedingen https://www.duo.nl/particulier/

   middelbaar en hoger onderwijs https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/index.jsp# of het

   Webinar: https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoe-werkt-het.jsp

• Alle informatie omtrent studiefinanciering en vergoedingen

   middelbaar en hoger onderwijs https://www.nibud.nl/studenten

• Maak je eigen financieel studieplan https://www.financieelstudieplan.nl

• Aanmelden voor een opleiding bij Summacollege en digitaal

   doorstroomdossier voor Summacollege en andere mbo-opleidingen https://www.intergrip.nl/

 

Toelatingseisen

Alle HBO en WO studies overzichtelijk bij elkaar met toelatingseisen: van profiel naar studie: 

   https://studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie  

• Staatscourant 2014 toelatingseisen HBO en universiteiten zie bijlage A en B  

   https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-11514.html

                            

Andere LOB site:

·         Start Studeren met links naar andere (LOB) sites https://www.studeermeteenplan.nl/ 

 

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl