Menu

 Bewegen, sport en maatschappij

BSM: bewegen, sport en maatschappij ( Havo en Vwo)

 

Het programma van BSM is onderverdeeld in vier domeinen:

 

1. Bewegen

   (technische en tactische vaardigheden in alle deelgebieden als spel, atletiek, zelfverdediging)

2. Bewegen en regelen

   (organiseren van demo en brugklaskamp, ook leren lesgeven en de rol van scheidsrechter en 

    coach vervullen)

3. Bewegen en gezondheid

 ( maken van trainingsprogramma, introductie bij Eerste Hulp bij Sportongevallen, kennis opdoen 

   over de anatomie/fysiologie van het menselijk lichaam)

4. Bewegen en samenleving

    (achtergrond kennis over actuele thema's in de sport)

5. Bewegen en onderzoek (VWO)

    (onderzoek ,eventueel gekoppeld aan profielwerkstuk, van een gerelateerd sportverschijnsel)

 

Literatuur en website/methode:

 

Be Sports -Minded Bewegen Sport en Maatschappij (methodeboek)

www.besportsminded.nl

 


TERUG


Sint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl