Menu

 Natuurkunde

Van woensdag 3 februari t/m vrijdag 5 februari zullen enkele natuurkunde-leerlingen uit vwo 6 onder begeleiding van hun docent een aantal wetenschappelijke instituten bezoeken in Hamburg.

Een deel van deze excursie zal plaatsvinden bij DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) .

Belangrijke faciliteiten bij DESY zijn  XFEL, PETRA III en de FLASH.

XFEL: de X -ray laser is een 3,4 km lange faciliteit die zich grotendeels onder de grond bevindt. XFEL wil Europese onderzoekers gaan bedienen met straling tot 0,5 nanometer golflengte en ultrakorte pulsen.

Daarmee wordt het mogelijk biomoleculen live te filmen

 

PETRA III: de meest briljante opslagring en X-ray bron in de wereld is in 2009 in gebruik genomen.  Als de meest krachtige lichtbron in zijn soort biedt deze faciliteit uitstekende mogelijkheden voor onderzoek met zeer sterke röntgenstraling.

 

FLASH: een vrije-elektronen laser met zachte röntgenstraling.

Gebaseerd op de technologie van de lineaire versneller is bij DESY een nieuwe röntgenlaser ontwikkeld, met de naam FLASH (Freie-Elektronen-Laser in Hamburg).

Deze werkt door elektronen te versnellen en ze vervolgens met behulp van

magneetvelden zodanig slingerend te laten bewegen, dat ze coherente röntgenstraling gaan uitzenden. Door de versnel-energie van de elektronen te variëren kan bovendien het laserlicht worden afgestemd op een gewenste golflengte. FLASH bevindt zich in een 260 meter lange tunnel, onder het DESY-terrein. Bij FLASH is geen sprake van een omgebouwde bestaande versneller, maar de lineaire versnellertechnologie is rechtstreeks ingezet voor de constructie van een sterke stralingsbron.

Bovendien zal de Universiteit van Hamburg bezocht worden.


TERUG


Sint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl