Econasium

Sinds schooljaar 2014-2015 is het Sint-Joriscollege officieel een Econasiumschool. Het Econasium is een samenwerkingsverband tussen onze school en de Tilburg University. Door deze samenwerking komen leerlingen vanaf het vierde jaar van het vwo op een uitdagende manier in aanraking met een universitaire studie en vergroot dit uiteindelijk de kans van slagen op de universiteit.

Het Econasium is bedoeld voor leerlingen met wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen. De leerlingen leren onderzoek te doen en passen dat toe in hun profielwerkstuk. Daarnaast bezoeken Econasiumleerlingen congressen en economische instellingen en nemen ze deel aan economische en bedrijfseconomische simulaties.

Ben je geïnteresseerd in beslissingen die overheden, bedrijven en consumenten nemen, dan is het Econasium misschien wel iets voor jou. Leerlingen die het Econasiumprogramma succesvol hebben afgesloten ontvangen van de universiteit het diploma “Certificate of Economic Proficiency”. Dit diploma geeft voordelen als zij aan Tilburg University een economische of bedrijfseconomische studie gaan volgen. Zo zijn zij verzekerd van plaatsing en krijgen zij vrijstellingen van bepaalde onderdelen van de vervolgstudie.