Muziek


Het uitgangspunt van dit project is het scheppen van een inspirerende, uitdagende en prettige leeromgeving die zoveel mogelijk aansluit bij de belevingswereld van de leerling. De nadruk ligt op het zelf doen en ervaren.
Bovenstaand uitgangspunt biedt voor de leerling de mogelijkheid om zich in de eerste drie leerjaren muzikaal te ontwikkelen met een eventueel vervolg in de bovenbouw of zelfs een vervolgopleiding op bijvoorbeeld de Rockacademie of het Conservatorium.

Leerlingen muziek krijgen op school drie extra lesuren per week ingeroosterd voor het vak muziek. Eén uur wordt besteed aan theorie waarin gewerkt wordt aan ritmisch en melodisch solfège, gehoortraining, algemene theorieleer, et cetera. Tijdens de andere twee lesuren gaan de leerlingen praktisch aan het werk. Samenspel staat hierin centraal en zo maken zij kennis met verschillende muziekstijlen.

Een keer per jaar treden de leerlingen op tijdens een speciaal voor hen georganiseerde voorspeelavond: Con Moto. Aan het einde van het schooljaar spelen de leerlingen tijdens de bandjesavond, die ook speciaal voor de Kunstklas muziekleerlingen wordt georganiseerd. Daarnaast kunnen leerlingen podiumervaring opdoen tijdens bijvoorbeeld JOP, Plankenkoorts en onze Open Dag.

In samenwerking met de samenwerkende muziekscholen organiseren we ieder jaar twee workshopdagen voor alle muziekleerlingen. Tijdens deze dag gaan zij onder leiding van verschillende professionals een eigen nummer instuderen en leren ze omgaan met de geluidapparatuur die doorgaans nodig is voor een muziekoptreden.

Bijzonder aan dit project is dat de leerlingen uit de verschillende leerjaren worden gemixt en er zo nieuwe samenwerkingsverbanden en bandjes kunnen ontstaan. Aan het einde van de workshop dag vindt een presentatie voor ouders en belangstellenden plaats. Deze presentatie vindt altijd buiten school plaats. Vorig jaar vond dit plaats in café Wilhelmina.

We laten de leerlingen componeren in bijvoorbeeld musical, jazz en pop. Daarbij proberen we de leerling te inspireren tot het ontwikkelen van een eigen stijl binnen het samenspel en in solo’s. Daarnaast is er ruimte voor muziektheorie hier worden onder andere melodie- en ritmeleer en luistervaardigheden getraind.