welkom op de website van 't Joris

Een nieuwe website is altijd weer even zoeken en wennen maar wij zijn ervan overtuigd dat deze website overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is.

Wij vinden het belangrijk dat zowel huidige als toekomstige leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) informatie kunnen vinden die voor hun van toepassing is. Of het nu gaat om de agenda, kennismakingsmomenten of meer informatie over onze verschillende specialisaties. Daarnaast nodigen we ook mogelijk nieuwe collega's van harte uit om een kijkje te nemen en zo de school alvast te leren kennen.

Inloggen
Ouder(s)/medewerker(s), leerlingen en medewerkers komen, na inloggen met het Magister-account, op de voor hen bestemde pagina's. Denk aan brieven, PTA's, roosters en foto's. 

Joriswiki
Op Joriswiki is alle informatie te vinden over zaken als financiën, ziekmelden, schoolvakanties et cetera. Deze informatie is voor iedereen toegankelijk en vervangt in feite onze schoolgids.

Mocht u vragen hebben dan kunt een e-mail sturen aan info-sintjoris@parmantscholen.nl