Cultuurprofielschool: 4 jaar verlengd!

Op 11 maart jl bracht de visitatiecommissie een online bezoek aan onze school. Uiteraard was hier al het nodige voorwerk en contact aan voorafgegaan met en door docenten, medewerkers en leerlingen.

Wij nemen de felicitaties van de Vereniging CultuurProfielScholen en het Steunpunt CultuurProfielScholen graag in ontvangst en gaan zorgen dat we de naam waar blijven maken!


Media
  • Cultuurprofielschool
  • 24