dans


De discipline Dans heeft binnen de KunstKlas een uitzonderingspositie.
Omdat er op ‘t Joris geen dansstudio’s zijn, worden alle lessen van deze discipline en de bijbehorende activiteiten door CKE uitgevoerd. Uiteraard gebeurt alles in nauwe samenspraak tussen de coördinator van de KunstKlas en de coördinator van de dansschool. In overleg verzorgt de afdeling Dans materiaal voor diverse activiteiten van ’t Joris. Bij deze activiteiten valt te denken aan: minilesjes, motivatiegesprekken en een oriëntatie cursus voor leerlingen uit groep 8. Daarnaast zet de afdeling Dans zich in tijdens tal van presentatie momenten zoals de Open dag en JOP.

Het programma Dans ziet er voor leerlingen uit de onderbouw als volgt uit:
• Het volgen van 3x 75 minuten klassiek ballet, 75 minuten moderne dans (in 3e jaar 2x 75 minuten), 75 minuten jazz en 2 uur compositie
• Iedere jaargroep heeft op de dansschool een mentor die verantwoordelijk is voor de communicatie met de ouders en die de vorderingen van de leerlingen en de sfeer in de groep bewaakt.
• Iedere klas neemt 1x per jaar deel aan een workshop beroepsoriëntatie. Dat kan gaan over de verschillende dansstijlen, de diverse dansopleidingen, of over meer persoonlijke vraagstukken als, hoe kijk je naar jezelf en waar zien anderen jouw talent?
• Er zijn meerdere keren per jaar presentaties in de vorm van open lessen, presentaties, projecten (bijvoorbeeld Parkdans i.s.m. Parktheater en de opening van het Trompconcours in Muziekgebouw Frits Philips).
• Begeleiding door een fysiotherapeut
• 2x per jaar een uitgebreide rapportage en een gesprek met ouders en leerling