Aanpassing kennismakingsprogramma

Helaas hebben wij vandaag moeten besluiten om de informatieavonden op maandag 29 november en woensdag 1 december anders in te vullen. Met de oplopende besmettingen onder leerlingen op met name basisscholen, vinden wij het niet verantwoord om deze leerlingen naar onze school te laten komen. Helaas betekent dit dat wij de basisschoolleerlingen in ieder geval tot de kerstvakantie niet kunnen ontvangen op onze school.
Met 500 aanmeldingen van leerlingen is de belangstelling enorm, hiermee zijn wij uiteraard heel blij.

We hebben vorig jaar gemerkt dat ouders de informatie graag op school ontvangen en wij denken dat de informatieavonden voor ouders op een verantwoorde manier te realiseren zijn, door middel van tijdsloten. Ouders die zich hebben aangemeld ontvangen deze week bericht over de indeling en de afspraken over de geldende maatregelen.

Voor de ouders van topsportleerlingen worden op dezelfde avonden aparte informatiebijeenkomsten georganiseerd. Indien u de verwachting heeft dat uw zoon/dochter in aanmerking komt voor de topsportklas en u de informatiebijeenkomst wil bijwonen, stuur dan een mail naar p.senssen@parmantscholen.nl

Ook de kennismaking op 8 december met de Sportklas en WON gaat helaas niet door. We hopen eind januari een extra middag voor deze kennismaking te organiseren voor leerlingen.
We zijn blij dat afgelopen juni veel groep 7-leerlingen, de huidige groep 8-leerlingen, al kennis hebben gemaakt met onze school.

Op onze website staan diverse filmpjes die een goede indruk geven van onze school.
Meer informatie over de Open Dag publiceren we hier na de kerstvakantie.
Media
  • SJC fotografie 2021 Mons Records 1