Vraag en antwoord

We hopen hieronder uw vragen te kunnen beantwoorden.

GAAN DE INHAALTOETSEN DOOR?
Inhaaltoetsen gaan uitsluitend door voor eindexamenleerlingen en PTA-toetsen voor de andere leerjaren. Neem voor de overige toetsen contact op met de vakdocent.

GAAT DE HUISWERKBEGELEIDING VAN SPECTRUM BRABANT DOOR?
Nee de huiswerkbegeleiding gaat deze week niet door.

WAT GAAT ER GEBEUREN MET DE PROEFWERKWEEK EIND JANUARI 2022?
Op dit moment weten we niet of het onderwijs na de Kerstvakantie normaal op gaat starten. Meer informatie volgt na de vakantie. Iedere leerling kan aan de hand van zijn of haar planner de lesstof bijhouden en voorbereiden voor de komende toetsen.

WELKE LESSEN GAAN DOOR?
De lessen voor eindexamenleerlingen gaan fysiek door op school.

IS DE SCHOOL GEOPEND VOOR NIET EXAMENLEERLINGEN?
Ja de school is open om eventueel spullen uit je kluisje te halen. Het is niet de bedoeling dat he op school blijft. Uiteraard is er een uitzondering voor leerlingen die na afspraak met de teamleider op school worden opgevangen.

Media
  • FAQ