Wederom de komende 3 jaar Topsport Talentschool!


Op maandag 21 maart heeft de Auditcommissie van het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport (EVOT) het Sint-Joriscollege bezocht.

Tijdens deze dag is er intensief gesproken met begeleiders, coördinatoren, teamleider, directeur, ouders en leerlingen. Ook is het onderwijssysteem en de onderwijsresultaten van de topsportafdeling bekeken, is gekeken naar de borging van gegevens in Teams/leerlingvolgsysteem, is het roosterprogramma bekeken en is er ingezoomd op de maatwerktrajecten die wij binnen onze afdeling hebben.

Aan het einde van de dag hebben we de eerste terugkoppeling ontvangen: onze licentie wordt met vlag en wimpel verlengd!
Over een maand ontvangen we een gedetailleerd rapport met pluspunten en enkele tips, zodat we de topsportafdeling nog verder kunnen verbeteren.
Media
  • EVOT