GalaMeer informatie, zie Teams kanaal Gala.


Regels en afspraken:
Een examenkandidaat en zijn introducé zijn verplicht om samen te komen.

Er zijn twee soorten entreebewijzen. Een exemplaar voor examenkandidaten en hun introducés en een exemplaar voor examenkandidaten die alleen willen komen.

Entreebewijzen worden bij de ingang gecontroleerd (dus vergeet je entreebewijs niet). Deze mogen niet doorverkocht worden aan of overgenomen worden door niet examenkandidaten.

Om verkeerschaos te voorkomen, is er een route en een bufferzone afgesproken waarbij verkeersregelaars ons assisteren.
Dit houdt in dat iedere examenkandidaat die gebracht wordt met een auto, koets of een ander vervoermiddel op het Stadshuisplein om 18.50u wordt verwacht. Je corsage (als examenkandidaat) wordt opgespeld en je wordt vanuit dat punt verder begeleid.

Leerlingen kunnen rond 18:00u comfortabele schoenen komen inleveren voor later op de avond.

Iedereen moet zich kunnen legitimeren.
Zo weten we wie er binnen zijn (minimale leeftijd is 15 jaar), krijgen 18+ leerling een polsbandje om alcohol te mogen nuttigen en kunnen we eventuele fraudeurs buiten de deur houden.

Gasten die bij de entree een verkeerde indruk maken door bv. onder invloed te zijn, wordt de toegang geweigerd en zien een gesprek met politie en ouders tegemoet.

In “IKZIE” gelden de gebruikelijke omgangsregels voor horecagelegenheden.
Maak er dus een gezellige avond van, houd het netjes en vermijd elke vorm van opstootjes. De beveiligingsbeambten verwijderen iedere betrokkene bij dat soort gevallen.

Veel plezier met de voorbereidingen en tot ziens.

Media
  • Kopie van theater  dans