Menu


Beeldende vorming

Doelgroep

Beeldende vorming, binnen het Project Kunst & Cultuur, is bedoeld voor alle kinderen die zichzelf graag de kans willen geven om zich de “taal” van het beeld eigen te maken. Misschien om er later een carrière of goede hobby van te maken. In ieder geval om gevoeliger te worden voor de mogelijkheden en kracht van het beeld dat bewust of onbewust ons dagelijkse leven mee bepaalt. Enig talent op beeldend gebied is wenselijk voor dit project maar belangrijker is: bereid zijn om te leren, hard werken, beeldend werken deel maken van je dagelijks leven, je durven openstellen voor allerlei vormen van beeldende (en relaties met andere) kunsten.

Toelating
De toelating is in de vorm van een intakegesprek dat je hebt met een of twee docenten beeldende vorming. We willen dan graag wat werk bekijken dat je de afgelopen jaren hebt gemaakt. Daarnaast willen we je live beeldend aan het werk zien op school. Tijdens de toelatingsonderdelen willen we ook te weten komen of je gemotiveerd genoeg bent om aan het project te kunnen beginnen.

Programma onderbouw
De eerste drie leerjaren is het programma volledig in het lesrooster opgenomen. De lestijd bestaat uit drie wekelijkse lesuren op school en uit één wekelijkse les op het CKE van 120 minuten. In deze jaren komen zoveel mogelijk technieken aan bod zoals: fotografie, schilderijen, tekeningen, grafiek, computervormgeving en het werken met plastische en constructieve materialen.
De lesstof omhelst: kunstbeschouwing, twee- en driedimensionale vormgeving, conceptueel en naar aanschouwing. Vanuit verschillende uitgangspunten wordt je beeldend proces in gang gezet, waardoor je de bagage ontwikkelt om bij vrije opdrachten een eigen aanpak te kiezen.
Tijdens het doorlopen van het programma krijg je de kennis en vaardigheden om tot een helder inzicht te komen in jouw beeldende mogelijkheden.

Programma bovenbouw
De leerlingen van havo en vwo kunnen beeldende vorming als kunstvak kiezen. Het vak kan dan binnen alle profielen gekozen worden als extra examenvak en in het profiel Cultuur en Maatschappij als profielkeuzevak.
Binnen het programma van de bovenbouw word je in staat gesteld om je kennis van en visie over het vak verder te ontwikkelen.

Je neemt deel aan zogenaamde talent-projecten . Dat zijn een reeks van losstaande projecten waarbij je de kans krijgt om binnen afgebakende tijd intensief aan iets te werken op jouw (hogere) niveau en zo diepgang aan te brengen in je beeldend werk. Tegelijkertijd kom je in contact met belangrijke culturele instellingen in de regio.

We streven naar twee projecten per leerjaar. Inmiddels gerealiseerde projecten zijn onder andere: groot formaat grafiek in Grafisch Atelier ‘Daglicht’, het doorlopen van de toelatingslessen op de Fontys Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg en werken en exposeren in het Van Abbemuseum. Maar ook werken onder directe begeleiding van een professioneel beeldend kunstenaar, als het kan in diens atelier. ( grote metalen beelden, grote computerprints) Ervaring opdoen door in het MU (Eindhoven) de tentoonstellingen en activiteiten daaromheen mee vorm te geven.

Informatie aan de ouders
Jaarlijks zijn er momenten waarop werk van de leerlingen geëxposeerd wordt, zowel in het schoolgebouw als soms daarbuiten bij diverse instellingen en gelegenheden. Overleg over vorderingen en mogelijkheden met de docent is mogelijk op de ouderavonden. U mag natuurlijk ook altijd persoonlijk contact met een docent opnemen

Kosten
Er zijn extra kosten verbonden aan deelname aan het project. De meest recente bedragen kunt u terugvinden in de folder.

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl