Menu


Dans

Doelgroep
Dans binnen de KunstKlas is bedoeld voor jongens en meisjes die het liefst dansend door het leven gaan. De opleiding is geschikt voor leerlingen die willen ontdekken of het professionele dansvak iets voor hen is. Gedurende de jaren op het Sint-Joriscollege kunnen zij zich oriënteren op het dansvak en kunnen zij zich voorbereiden op een dansopleiding. 
De opleiding is ook bedoeld voor leerlingen die veel willen dansen en die zich hierin verder willen ontwikkelen. Deze leerlingen hebben minder vastomlijnde toekomstplannen met betrekking tot de dans. Zij hebben gewoon heel veel plezier in dans en zij zijn bereid om ongeveer zes uur per week intensief met dans bezig te zijn.

Toelating en wijze van toelating
Tijdens een motivatiegesprek op de CKE- dansschool moet de leerling blijk geven van zijn enthousiasme voor dans. De zwaarte van het programma, de verwachtingen en de motivatie komen in dit gesprek aan bod. Na het motivatiegesprek is er een korte oriëntatie cursus waarin de kinderen alvast kennis kunnen maken met de dansvakken, CKE, de leraren en elkaar. Ook worden zij uitgenodigd voor een fysieke test door een sportarts en een sportfysiotherapeut.

Programma
Het dansprogramma bestaat uit 6 danslessen van 75 of 90 minuten per week. Hierin is er zowel aandacht voor de ontwikkeling van een goede, brede danstechnische basis (in de lessen klassiek ballet, moderne dans en jazzdans/urban) als voor de creatieve ontwikkeling van de leerling (in de lessen compositie). Ook aan podiumeducatie (het opdoen van ervaring met optreden) wordt veel aandacht besteed.

Het dansprogramma wordt verzorgd door de CKE- dansschool. De lessen worden gegeven door een team van vakbekwame docenten die zorgen voor een goede opbouw van het programma. 
Alle lessen worden gegeven in de dansstudio’s van de CKE-dansschool.  

Er zijn jaarlijks diverse presentatiemomenten in de vorm van presentaties en open lessen op school en op het CKE. Daarnaast zijn er schoolbrede activiteiten zoals Plankenkoorts in het Parktheater en het JOP 2.0.

Algemene info
Er wordt gekozen voor een persoonlijke aanpak. Doelstelling is leerlingen een zo groot mogelijke ontwikkeling te laten doormaken in dans, waarbij het niveau en de mogelijkheden van de individuele leerling het uitgangspunt zijn. De leerlingen worden goed gevolgd en begeleid. Bij de begeleiding worden ook de schoolresultaten betrokken. Hierover is overleg tussen CKE-dansschool en het Sint-Joriscollege.

Voor meer informatie kunt u terecht bij CKE-dansschool:
Coraline Demos
, via telefoon 040-2163226, of per mail: Coraline.demos@cke.nl

 

Kosten 
Er zijn extra kosten verbonden aan deelname aan het project. De meest recente bedragen kunt u terugvinden in de folder.

 

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl