Menu


Muziek

Doelgroep
Muziek binnen de KunstKlas is bedoeld voor kinderen met een passie voor muziek. Dit kan een instrument zijn of zang.
Het uitgangspunt van dit project is het scheppen van een inspirerende, uitdagende en prettige leeromgeving die zoveel mogelijk aansluit bij de belevingswereld van de leerling. De nadruk ligt op het zelf doen en ervaren.
Bovenstaand uitgangspunt biedt voor de leerling de mogelijkheid om zich in de eerste drie leerjaren muzikaal te ontwikkelen met een eventueel vervolg in de bovenbouw of zelfs een vervolgopleiding op bijvoorbeeld de Rockacademie of het Conservatorium.

Toelating
Om aan dit project te kunnen deelnemen voor muziek wordt tijdens een intake bekeken of een leerling geschikt is voor dit project. Voor de meeste instrumenten is de minimale eis dat graad A behaald is. Tijdens een toelatingstest worden de instrumentale, melodische en ritmische vaardigheden getoetst, maar de motivatie van de leerling speelt tijdens de intake ook een belangrijke rol.

Programma onderbouw
Leerlingen muziek krijgen op school drie extra lesuren per week ingeroosterd voor het vak muziek. Eén uur wordt besteed aan theorie waarin gewerkt wordt aan ritmisch en melodisch solfège, gehoortraining, algemene theorieleer, et cetera. Tijdens de andere twee lesuren gaan de leerlingen praktisch aan het werk. Samenspel staat hierin centraal en zo maken zij kennis met verschillende muziekstijlen. Op de deelnemende muziekscholen krijgen de leerlingen extra tijd.
Twee keer per jaar treden de leerlingen op tijdens een speciaal voor hen georganiseerde voorspeelavond; KC Con Moto. Daarnaast kunnen leerlingen podiumervaring opdoen tijdens bijvoorbeeld het Joris Open Podium, Plankenkoorts en onze Open Dag.
Vorig jaar hebben de samenwerkende muziekscholen ook een workshop dag voor alle leerlingen muziek verzorgd. Die dag werd afgesloten met een voorstelling ’s avonds voor ouders en belangstellenden. Dit jaar gaan we weer zo’n dag organiseren.
Ook bezoeken alle leerlingen van de KunstKlas elk jaar één muziekvoorstelling, één theatervoorstelling en één dansvoorstelling. Voor beeldend gaan de leerlingen één dag op pad om een museum te bezoeken. Op deze manier maken zij kennis met alle kunstdisciplines.

Informatie aan de ouders

Leerlingen krijgen twee keer per jaar een uitgebreide beoordeling waarin de vorderingen van uw zoon/dochter worden besproken. Tijdens de ouderavonden is er altijd de mogelijkheid om hier aan de docent een toelichting op te vragen.

Kosten
Er zijn extra kosten verbonden aan deelname aan de KunstKlas. De meest recente kosten staan in de folder en in de schoolgids.
 

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl