Menu


Sint-joris topsport academy

Sint-Joris Topsport Academy (SJTA)

In de Sint-Joris Topsport Academy zitten leerlingen van klas 3 en 4 mavo, klas 4 en 5 havo en klas 4, 5 en 6 vwo. Dat wil zeggen dat de leerlingen per onderwijsniveau bij elkaar in de klas zitten. Het onderwijs en de begeleiding worden waar nodig als maatwerk aangeboden zodat het beter aansluit bij de individuele leerling sporter. De leerlingen hebben een aangepaste lessentabel, een aangepast lesprogramma met de eindtermen als uitgangspunt, volgen (deels) digitaal onderwijs via een voorgeschreven laptop en worden bij het leerproces extra begeleid door een studiecoach.

CTO Zuid

Het Sint-Joriscollege heeft een samenwerkingsverband met CTO Zuid. Deze organisatie ondersteunt sportbonden (en bijbehorende talenten en topsporters) van talentidentificatie tot een carrière na de topsport. Zij geven dit vorm door middel van de volgende activiteiten:

Talentidentificatie = Het herkennen van high potentials in een bepaalde tak van sport

2028 programma’s = Instroomprogramma’s van de sportbond, 8 jaar voor de senioren leeftijd

2024 programma’s = Fulltime topsportprogramma’s voor erkende jeugdtalenten

2020 programma’s = Fulltime topsportprogramma’s voor erkende senioren

Carrière 2.0 = Erkende talenten en topsporters die na hun studie of topsportcarrière op zoek zijn naar verdere carrièremogelijkheden.

Contactpersoon voor de Topsport Talentschool (LOOT) en de vormgeving van het topsportonderwijs is Paulien Senssen, te bereiken op p.senssen@sghetplein.nl

Meer informatie over de Topsport Talentschool (LOOT), SJTC of SJTA, treft u aan op de website van onze school onder SPORT.

U kunt ook contact opnemen door een mail te sturen aan topsport@sghetplein.nl

Volg ook Twitter @LOOTSintJoris.

 

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl