Menu


Topsport talentschool  (LOOT)

Het Sint-Joriscollege biedt al ruim twintig jaar de combinatie van studie en topsport aan en maakt deel uit van de Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport (LOOT) en is daarmee een officiële Topsport Talentschool.

Een Topsport Talentschool (LOOT) is bedoeld voor leerlingen die in een bepaalde sport het talent en de ambitie hebben om door te groeien naar internationaal niveau. Toelating tot het project is alleen mogelijk als de leerling een talentenstatus heeft (Belofte, Nationaal talent, Internationaal talent). Deze talentenstatus wordt bepaald door de desbetreffende sportbond in overleg met NOC*NSF. Meer informatie vindt u op de website van de Stichting LOOT.
Wanneer een leerling geen officiële talentenstatus heeft, maar wel in het bezit is van een Regio Status, komt de leerling in aanmerking voor topsport faciliteiten. Deze faciliteiten zijn echter beperkter dan de LOOT faciliteiten. De Regio Status, waar vaste toelatingscriteria voor zijn, wordt toegekend door de school na overleg met de sportbond.

Het Vakcollege Eindhoven , Praktijkschool Eindhoven, Helder en Antoon Schellenscollege vallen onder Scholengroep Het Plein en mogen daardoor dezelfde topsport faciliteiten bieden.

Om de combinatie topsport en onderwijs te optimaliseren, heeft het Sint-Joriscollege gekozen om topsport leerlingen bij elkaar te plaatsen in het Sint-Joris Topsport College (SJTC onderbouw) en de Sint-Joris Topsport Academie (STJA bovenbouw).

SJTC

In het Sint-Joris Topsport College zitten leerlingen van klas 1 vwo/havo/mavo, klas 2 vwo/havo/mavo en klas 3 vwo/havo. Dat wil zeggen dat mavo-, havo- en vwo-leerlingen per leerjaar in één heterogene klas worden geplaatst. Het onderwijs en de begeleiding worden waar nodig als maatwerk aangeboden zodat het beter aansluit bij de individuele leerling/sporter.
De uitgangspunten hierbij zijn:

- alle leerlingen hebben afhankelijk van de trainingstijden, een dagrooster tussen 08.25 – 16.50 uur
- de leerlingen hebben een aangepaste lessentabel
- de lessen worden gegeven door vakdocenten
- alle lessen worden geassisteerd door een onderwijsinstructeur (tevens de mentor van de klas)
- alle leerlingen gebruiken de voorgeschreven laptop
- het onderwijs wordt grotendeels digitaal aangeboden

SJTA

In de Sint-Joris Topsport Academie zitten leerlingen van klas 3 en 4 mavo, klas 4 en 5 havo en klas 4, 5 en 6 vwo. Dat wil zeggen dat de leerlingen per onderwijsniveau bij elkaar in de klas zitten. Het onderwijs en de begeleiding worden waar nodig als maatwerk aangeboden zodat het beter aansluit bij de individuele leerling/sporter.
De uitgangspunten hierbij zijn:

- alle leerlingen hebben afhankelijk van de trainingstijden, een dagrooster tussen 08.25 – 16.50 uur
- de leerlingen hebben een aangepaste lessentabel
- de lessen worden gegeven door vakdocenten
- de begeleiding van het leerproces is in handen van een studiecoach (tevens de mentor van de klas)
- het onderwijs wordt grotendeels digitaal aangeboden
- de leerstof wordt deels zelfstandig verwerkt met behulp van ondersteunend lesmateriaal

Contactpersoon is Paulien Senssen-Houtepen, p.senssen@sghetplein.nl
Volg ons ook op Twitter via @LOOTSintJoris

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl