Menu


Drama/theater

Doelgroep 

Drama/Theater binnen de KunstJKlas is bedoeld voor alle kinderen die plezier beleven aan het spelen van toneel. Je hoeft geen supertalent te zijn en een jarenlange ervaring is ook niet nodig. Noodzakelijk is wel: bereid zijn om te leren, hard werken, je grenzen durven verkennen, je durven openstellen en goed kunnen samenwerken. 

Toelating 

De toelating is in de vorm van een dramales. Er is dus geen “enge” auditie. Tijdens deze les ga je verschillende spelopdrachten doen waarbij bijvoorbeeld inleving in een bepaalde situatie of het spelen van verschillende emoties centraal staan. Daarnaast krijg je ook een stukje tekst opgestuurd dat je op je eigen manier mag voorbereiden. Nadat bekend is of de leerling toelaatbaar is op het Sint-Joriscollege, wordt deze tekst samen met de uitnodiging opgestuurd. Tijdens deze les wordt vooral gekeken of de leerling voldoet aan de “eisen” zoals ze hierboven staan beschreven. Spelplezier staat voorop. 

Programma onderbouw 

De eerste drie leerjaren is het programma volledig in het lesrooster opgenomen. De lestijd bestaat uit drie wekelijkse lesuren op school en ook krijgen de leerlingen les bij CKE. 
Hieronder staat een aantal van de doelstellingen beschreven die wij per leerjaar hanteren. 

Klas 1: gebruik van de ruimte, 5 W’s, concentratie, personage, gebruik lichaam, emotie, verhaalopbouw, scèneopbouw, spanning en speelstijlen. 
In dit leerjaar wordt de basis gelegd. De leerlingen maken kennis met de verschillende dramatische begrippen en leren hoe ze deze kunnen gebruiken in hun spel. 

Klas 2: spel beeldend leren maken, dramatische vormgeving, gebruik van de ruimte, maken van een solo, status, accepteren-blokkeren, werken met metaforen. 
In dit jaar wordt de kennis verder uitgebouwd. De aangeboden opdrachten zullen van een hoger niveau zijn. De leerlingen leren echt in een scène te duiken en gaan ontdekken welke mogelijkheden zij als speler hebben. 

Klas 3: geloofwaardig spel, stellen van doelen, onderzoek doen, monoloog, spanning, scènes beeldend leren maken, communicatie met publiek: nadenken over de vraag wat wil ik vertellen?
In dit jaar wordt dieper ingegaan op de materie. Leerlingen gaan meer werken aan vormgeving. Ze leren zich kritisch op te stellen ten aanzien van het gemaakte materiaal. Hier worden dan ook hogere eisen aan gesteld. 

Programma bovenbouw 

De leerlingen van havo en vwo kunnen drama als kunstvak kiezen. Het vak kan dan binnen alle profielen gekozen worden als extra examenvak en in het profiel Cultuur en Maatschappij als profielkeuzevak. 
Binnen het programma van de bovenbouw worden de leerlingen in staat gesteld om hun kennis van en visie over het vak verder te ontwikkelen. 

Examenonderdelen zijn: improvisatieopdracht, schrijven van recensie naar aanleiding van theaterbezoek, voordracht en theater maken. Voor vwo-leerlingen wordt dat aangevuld met het examenonderdeel regie/lesgeven en het maken van een eigen collagevoorstelling. 
Als je getalenteerd bent en de intentie hebt een kunstvakopleiding te gaan volgen, kun je vanaf het derde jaar (voor havo/mavo leerlingen) en vanaf het vierde jaar ( voor vwo leerlingen) naar een speciaal buitenschools talentprogramma. In dit programma krijg je tal van masterclasses aangeboden door professionals uit het werkveld (onder andere docenten van Fontys Academie voor Theater Tilburg en Toneelschool Maastricht).

Er zijn jaarlijks diverse presentatiemomenten in de vorm van presentaties en open lessen op school en op CKE. Daarnaast zijn er schoolbrede activiteiten zoals het maken van een grootse theaterproductie in het Parktheater en het Open Podium in de Hofnar in Valkenswaard.

Informatie aan de ouders 

Leerlingen krijgen twee keer per jaar een uitgebreide beoordeling waarin de vorderingen van uw zoon/dochter worden besproken. Tijdens de ouderavonden is er altijd de mogelijkheid om hier aan de docent een toelichting op te vragen.

Kosten
Er zijn extra kosten verbonden aan deelname aan de KunstKlas. De meest recente kosten staan in de folder en in de schoolgids.

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl