Welkom bij onze JorisWiki

Welkom op de Joriswiki van 't Joris!

In deze Joriswiki treft u alle praktische informatie aan die u voorheen in de schoolgids kon vinden. Met de goede zoekfunctie willen we u graag op een makkelijke manier van dienst zijn.

6.05 Sponsoringbeleid

Onze school krijgt middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen.
Deze richtlijnen staan in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ en zijn hier na te lezen of te downloaden. 

Sinds 1 januari 2020 is het convenant 'Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring' 2020 - 2022 van kracht.

Meer informatie is ook te vinden op: factsheet OCW spelregels sponsoring op basisscholen en middelbare scholen (augustus 2020) 

populaire artikelen