Welkom bij onze JorisWiki

Welkom op de Joriswiki van 't Joris!

In deze Joriswiki treft u alle praktische informatie aan die u voorheen in de schoolgids kon vinden. Met de goede zoekfunctie willen we u graag op een makkelijke manier van dienst zijn.

11.01 Kwaliteit 2022

De kwaliteitscultuur van Parmant Scholen maakt het voor de vestigingen mogelijk om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en effectief te sturen waardoor de kwaliteit van het onderwijs voortdurend verbeterd en gewaarborgd wordt.

Cyclische aandacht voor kwaliteit helpt de ontwikkeling van het onderwijs door inzicht te geven in wettelijke eisen, ambities en resultaten. Ons doel is dat onderwijs zodanig wordt ingericht dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen waarbij cognitieve vaardigheden en sociaal maatschappelijke competenties centraal staan. Door het monitoren van onderwijsresultaten bewaken we de kwaliteit van ons onderwijs. De website Scholen op de Kaart geeft inzicht in de onderwijsresultaten zoals het aantal leerlingen dat doorstroomt naar een hoger leerjaar.

Het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang van de ontwikkeling en zelfontplooiing van leerlingen.

Om leerlingen goed onderwijs te blijven bieden evalueren we jaarlijks onze onderwijsresultaten en ambities om op basis daarvan ons onderwijs te verbeteren en zorg te dragen voor kwalificatie van leerlingen nu en in de toekomst.

De inspectie van het Onderwijs houdt eveneens toezicht op de kwaliteit van onderwijs.
  • Informatie Rijksoverheid algemene contactinformatie: 088 - 669 60 00
  • Vertrouwensinspecteurs telefoon 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief)

populaire artikelen